Sänkta tjänstepensioner kompenseras i april

Du som har fått din tjänstepension sänkt 2018 kommer att få en tillfällig kompensation under 2018. Din nya omräknade tjänstepension betalas ut i samband med pensionsutbetalningen den 18-19 april. Senast den 30 april får du också en retroaktiv utbetalning för perioden januari 2018 – mars 2018.

Med kompensationen kommer de allra flesta att få samma tjänstepension som de hade i december 2017. Om din pension har sänkts av andra orsaker kan din ersättning dock bli lägre och inte motsvara nivån på din pension du hade i december 2017. Det gäller exempelvis om du har ändrat civilstånd genom giftermål, skilsmässa eller att du blivit änka eller änkling.

I samband med att arbetsmarknadens parter kom överens om en tillfällig kompensation under 2018 beslöt man också att förhandla om en långsiktigt hållbar förändring av avtalet. Målet är att en ny överenskommelse ska vara klar under första halvan av 2018. 

Har du frågor om utbetalningen, kontakta vår kundservice på kundservice@kpa.se eller 020-650 500. Våra öppettider är måndag-fredag klockan 07.30-17.00.

 

Bakgrund 

Det är inte KPA Pension som sänker din pension

Bakgrunden till att din pension har sänkts hittar du i den överenskommelse som 2002 slöts mellan din arbetsgivares organisation Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och ditt fackförbund. KPA Pensions uppgift är att beräkna och betala ut pengarna till ditt bankkonto.

Varför har din pension sänkts?

Orsaken är konstruktionen av tjänstepensionsavtalet PA-KL, som är samordnat med det allmänna pensionssystemet och ursprungligen ingicks när vi hade ATP-systemet. När det nya pensionssystemet infördes och den allmänna pensionen gjordes om behövde tjänstepensionsavtalet anpassas till förändringarna för att inte förlora i värde i förhållande till den allmänna pensionen. Anpassningen skedde genom förhandlingar mellan SKL och fackförbunden.

Såväl den allmänna pensionen som tjänstepensionen räknas om varje år. De beräkningar som görs är mycket komplexa och tar bland annat hänsyn till hur olika index förändras. Till exempel blir tjänstepensionen lägre de år som inflationen är högre än det index som styr den allmänna pensionen. Anpassningen har under de flesta år varit gynnsam för pensionärer, men i år får den alltså motsatt effekt.

Vilka är det som drabbas?

I huvudsak är det personer födda 1937 eller tidigare som omfattas av PA-KL. Men även du som är yngre kan omfattas genom övergångsregler eller att du hade beviljats partiell förtidspension före 1998 och därmed aldrig började omfattas av det senare pensionsavtalen PFA 98 eller KAP-KL.