Tjänstepension

Din arbetsgivare betalar varje år in pengar till din tjänstepension. Under hela ditt liv kan det bli hundratusentals kronor.

Tjänstepensionen är en stor del
av hela din pension som du ska få
när du slutar arbeta.

Tjänstepensionen är olika
för olika arbeten.
Arbetsgivarna och fackförbunden bestämmer
hur stor tjänstepensionen ska vara.
För dig som arbetar i kommun eller region
finns ett avtal om din pension
som heter KAP-KL.
Det gäller för dig som
är född före 1986.
För dig som är född
1986 eller senare heter
avtalet AKAP-KL. 

Avtalet innehåller också annat
som är bra för dig och din familj.
Läs mer under rubriken Efterlevandeskydd.

Premiebestämd ålderspension

Alla personer som arbetar i kommun och region
och som har fyllt 21 år
har rätt till premiebestämd ålderspension.
Den gäller för lön upp till 30 inkomstbasbelopp.
År 2022 är ett inkomstbasbelopp 71 000 kronor på ett år.

Om du inte gör ett eget val
så tar vi hand om pengarna på ett tryggt vis
i en traditionell försäkring.
Pengarna har återbetalningsskydd.
Det betyder att din familj får pengar
om du dör. 

Premiebestämd betyder
att du vet hur mycket som betalas in till din pension.
Du vet inte hur mycket pengar du kommer att få
när du går i pension.
Hur mycket du får beror på
hur länge du jobbar
och hur mycket dina pengar växer.

Förmånsbestämd ålderspension

För personer med högre lön
finns också en förmånsbestämd ålderspension
som gäller från att de fyller 28 år.

Förmånsbestämd betyder
att du får veta hur mycket pengar du ska få
när du går i pension.