När du går i pension

I Sverige finns ingen bestämd ålder för när man ska gå i pension och sluta arbeta.

Du kan ta ut hela din tjänstepension
eller bara delar av den
från när du har fyllt 61 år.
När du väljer att arbeta flera år
får du mer pengar i pension.
Då hinner du tjäna in mer pengar
till din pension.
De år som du har kvar att använda pensionen på
blir också färre.
Det gör att du också får mer pengar.

Funderar du på att gå i pension
ska du tala med din arbetsgivare.

Du kan ta ut din allmänna pension
från när du har fyllt 61 år.
Du ska då själv ansöka hos Pensionsmyndigheten.