Premie 2021 för familjeskydd AKAP-KL

KPA Pensionsförsäkring AB har bestämt premienivå för familjeskydd AKAP-KL för år 2021.

KPA Pensionsförsäkring AB har beslutat att premien för familjeskydd AKAP-KL för år 2021 ska vara 0,05 procent av årslönesumman. Jämfört med årets premie på 0,06 procent innebär det en mindre justering och premien hålls på en fortsatt låg nivå.

Från och med 2021 gäller ändrade försäkringsvillkor för familjeskydd AKAP-KL då underlag för fakturering ska vara pensionsgrundande lön istället för kontrolluppgift.

Alla arbetsgivare, med nya och pågående försäkringsavtal, faktureras 0,05 procent av årslönesumman. Premien för familjeskydd AKAP-KL betalas årsvis i förskott i mars.