Premie 2021 för tjänstegrupplivförsäkringen

Premie för tjänstegrupplivförsäkringen (TGL-KL) för år 2021 är fastställt av KPA Livförsäkring AB.

KPA Livförsäkring AB har beslutat att premien för tjänstegrupplivförsäkringen (TGL-KL) för år 2021 ska vara 0,017 procent av årslönesumman. Premien för 2021 uppgår före premiereduktion till 0,13 procent, men den faktiska premien efter premiereduktion uppgår till ovan nämnda 0,017 procent. Jämfört med årets premie på 0,02 procent innebär det en mindre justering och premien hålls på en fortsatt låg nivå.

Från och med 2021 gäller ändrade försäkringsvillkor för TGL-KL då underlag för fakturering ska vara pensionsgrundande lön istället för kontrolluppgift.

Alla arbetsgivare, med nya och pågående försäkringsavtal, faktureras 0,017 procent av årslönesumman. Premien för TGL-KL betalas årsvis i förskott i mars.