KPA Pension - den ansvarsfulla ägaren

KPA Pension har mer än 260 miljarder i förvaltat kapital. Det för med sig både ansvar och skyldighet att försöka påverka noterade innehav i en mer hållbar riktning genom att bland annat ställa frågor och rösta vid bolagsstämmor.

KPA Pension är en del av Folksamgruppen. Vårt hållbarhetsarbete bedrivs koncerngemensamt vilket ger oss en starkare röst när vi arbetar med att påverka bolagen i olika hållbarhetsfrågor.

Bolagsstämmor är bra tillfällen att påverka eftersom bolagens styrelseordförande och vd är på plats. Därför är vår ambition att närvara och rösta vid alla svenska bolagsstämmor där vi har ägande. Inför årets stämmosäsong beslutade vi att ställa frågor kring temat mänskliga rättigheter. Det är en viktig fråga för oss och våra kunder.

En av årets mest uppmärksammade stämmor var årsstämman i Ericsson i mars. Bolaget har under lång tid haft omfattande utmaningar inom sitt antikorruptionsarbete, vilket aktualiserades i februari 2022 när media rapporterade om att Ericsson kan ha betalat mutor till terrororganisationen IS i Irak. På stämman framförde vi tydligt våra förväntningar kring bolagets fortsatta antikorruptionsarbete, samtidigt som vi röstade emot ansvarsfrihet för styrelse och vd – bland annat mot bakgrund av den knapphändiga information Ericsson delat om händelsen.

– De korruptionsskandaler som Ericsson är inblandat i hör till de största företagsskandalerna i svenska historia. Vi är många som vill veta mer om vad det är som egentligen har hänt och hur det kunde hända. Och framför allt vill vi veta mer om vad Ericsson gör för att det inte ska hända igen, säger Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande, i samband med Ericssons årsstämma.

emelie-westholm_1780x1000.jpg

På årsstämman i Svenska Handelsbanken ställde vi en fråga om hur de tänkt nå målet med en ökad andel kvinnor bland alla anställda och bland bankens chefer. I Sverige och Norge har de nått en fördelning nära 50/50 medan det i Storbritannien och Nederländerna ser annorlunda ut. Vd svarade att verksamheten i Storbritannien bland annat har inrättat en arbetsgrupp för mångfald och integration och att de sedan 2016 ökat andelen kvinnliga chefer från 18 % till 26 % 2021. Handelsbanken i Storbritannien har som målsättning att senast 2026 ökat andelen kvinnliga chefer till 40 %.

Samtliga frågor och svar samt information om hur vi röstat redovisas i Bolagsstämmorapporten för 2022.

KPA Pension har under 2022 hittills röstat vid 46 svenska årsstämmor. KPA Pension var även representerat i valberedningen i Bilia, Trelleborg, SSAB, Volvo Cars och Swedbank, där vi självklart deltog vid respektive bolags årsstämma.