Premienivå för tjänstegrupplivförsäkringen 2023

Premie för tjänstegrupplivförsäkringen (TGL-KL) för 2023 är fastställd av KPA Tjänstepension AB.

KPA Tjänstepension AB har beslutat att premien för tjänstegrupplivförsäkringen (TGL-KL) för 2023 kommer vara 0,017 procent av årslönesumman. Därmed hålls premien på en fortsatt låg nivå och oförändrad jämfört med 2022.

Premien för 2023 uppgår före premiereduktion till 0,12 procent, men den faktiska premien efter premiereduktion uppgår till ovan nämnda 0,017 procent.

Alla arbetsgivare, med nya och pågående försäkringsavtal, faktureras 0,017 procent av årslönesumman. Premien för TGL-KL betalas årsvis i förskott i mars.