Därför investerar vi aldrig dina pensionspengar i tobak, vapen, alkohol eller spel

Din pension ska bli så bra som möjligt - det är vår viktigaste uppgift när vi tar hand om dina pensionspengar. Men investeringarna av pensionspengarna får aldrig ske på bekostnad av människors hälsa eller vår framtida miljö. Därför påverkar vi de bolag vi investerar i att ta ansvar för miljö och mänskliga rättigheter och att arbeta mot korruption.

Det finns branscher där det inte räcker med påverkan. Det är till exempel svårt för oss att påverka ett tobaksbolag att sluta tillverka tobak. Det är därför vi har uteslutande kriterier. Vi låter helt enkelt bli att investera i företag som sysslar med vapen, tobak, alkohol och kommersiell spelverksamhet. Det tycker vi känns bra, och vi vet att de flesta av er håller med oss om det.

Här kan du läsa mer om hur och varför vi utesluter bolag