Reklam, resurser och svärande barn – så resonerar KPA Pension

Du har väl inte missat vår senaste reklamfilm? Du vet filmen där ett barn som glömt sin gympatröja säger ”Det är pappas jävla ansvarsområde”? Desireé Mozart är vår marknadschef och det är hon som ansvarar för de reklamfilmer som visas på tv.

Desirée, varför lägger KPA Pension pengar på att synas i tv och sociala medier?

– All vår marknadsföring syftar till att öka våra kunders kunskap om att de har en tjänstepension, och att KPA Pension är bolaget för alla som arbetar inom kommuner och landsting. Att vi lägger pengar på marknadsföring beror på att vi finns på en konkurrensutsatt marknad. Vi vill behålla de kunder vi har för att kunna utnyttja stordriftsfördelar och hålla nere våra kostnader. Har vi låga kostnader kan vi också hålla låga avgifter. Det i sin tur betyder mer i pension till våra kunder.

Det låter rimligt. Men varför låter KPA Pension barn svära i reklamen?

– Filmen har verkligen väckt känslor. De allra flesta tycker att reklamen är rolig och vi har fått massor med positiva kommentarer. Några har också riktat kritik mot att vi låter ett barn svära i tv. Tanken är att, med värme och engagemang och lite humor, visa upp våra kunders vardag. En vardag där ett och annat svärord kan dyka upp. Barn gör ju inte som vi säger, utan som vi gör. Samtidigt vill vi lyfta den viktiga jämställdhetsfrågan. Kvinnor går oftare ner i arbetstid för att ta hand om hem och barn och det är en av anledningarna till att kvinnor får sämre pension än män. Och så kan vi ju inte ha det!