Valet 2018: Förtroendevaldas omställningsstöd och pensioner

Oavsett utgång under ett valår så är en sak säker, de förtroendevaldas omställningsstöd och pensioner aktualiseras. Regelverken beslutas lokalt och därför är information till de som berörs A och O. Med allt detta kan KPA Pension hjälpa till – utformning av lokala regler, tillämpning, information.

Det finns två regelverk som tillämpas när politiker byts ut: det äldre PBF och det nyare OPF-KL; det senare gäller främst dem som nytillträtt uppdrag efter valet 2014 eller senare.

I båda fallen beslutar varje huvudman om utformning. Förslag finns på SKL:s webbsida under rubriken ”Pensionsavtal förtroendevalda”. En något missvisande formulering, enligt Fredrik Mandelin, seniorkonsult på KPA Pension.

– Jag säger regelverk. Det är inte avtal utan ensidiga reglementen från kommunerna.

Han påpekar att förtroendevalda måste informeras om att de själva har politiskt ansvar för bestämmelserna.

Omställningsregler omfattar inte fritidspolitiker

Fritidspolitiker omfattas vanligen inte av omställningsreglerna utan tjänar endast in ålderspension.

– Omställningsstödet gäller främst kommunalråd och nämndordförande.

Hur länge omställningsstödet betalas ut är beroende av hur länge politikern suttit på sin post. Mest generöst är det äldre PBF. Efter tre hela mandatperioder och 50 år fyllda kan politikern få 65 procent av lönen ända fram till 65 års ålder.

Men avräkning ska ske mot framtida lön.

– Det är komplicerade samordningsbestämmelser. Man måste räkna i varje enskilt fall. I OPF-KL är första året avräkningsfritt. PBF har inget avräkningsfritt år, men lite snällare avräkning.

KPA Pensions seniorkonsulter hjälper dig

I allt detta kan KPA Pension hjälpa till – utformning av lokala regler, tillämpning, information.

– Det är ett av de områden vi seniorkonsulter jobbar mest med, säger Fredrik Mandelin.

Politikers pensioner – fem saker att tänka på!

• Informera avgående politiker om vilka förmåner de har rätt till – och hur de får ut dem.

• Informera nytillträdda om vilket skydd de har och var de kan få mer information. Gör också klart att de har ett politiskt ansvar och själva beslutar om regelverket.

• Se till att tillämpningsanvisningar är uppdaterade.

• Ha rutiner på plats för hanteringen.

• Utse någon i förvaltningen som ansvarar för frågan.