Sänkta pensioner skapade tryck på Kundservice

Frågor och protester var att vänta när PA-KL-avtalets pensioner sänktes, och KPA Pension dubblade personalstyrkan på Kundservice – men det kom 10 000 fler samtal än prognos bara i januari.

– Det var tufft. Många var arga och besvikna. Det blev en mycket högre inringning än vi prognosticerat. Vi hade också kunder på besök. Det var tidvis svårt att komma fram på telefon, berättar Thomas Andersson, chef för Kundservice.

Sänkt tjänstepension gjorde att många fick lägre total pension i januari. Av dessa får 130 000 sina pengar via KPA Pension.

– Vi försökte förklara att vi sköter administration och utbetalning men att det är parterna som kommit överens om avtalet. Många har svårt att förstå hur sambandet mellan tjänstepension och allmänna pensionen påverkar den totala pensionen. Det är många parametrar.

Protesterna fick Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att avtala om att ta tillbaka sänkningen. Från april återgick pensionen till 2017 års nivå. Samma månad betalades retroaktiv ersättning för januari till mars.

Även det har lett till tryck mot Kundservice.

– Man frågar om det nu är rätt och riktigt, säger Thomas Andersson.

Bakgrunden är ett avtal om bruttopension (PA-KL), som främst gäller födda 1937 och tidigare. De flesta år har pensionärerna gynnats av hur reglerna samordnar bruttopensionen med allmänna pensionen, enligt Thomas Månsson, pensionsexpert på KPA Pension:

– Nackdelen är att vissa år minskar tjänstepensionen. Det är inte förutsägbart, och konstruktionen är komplex även för oss som jobbar med det, säger Thomas Månsson.

Parterna förhandlar nu om en ändring av avtalet, så det blir lättare att förstå och liknande sänkningar undviks. KPA Pension har bistått med beräkningsexempel. Parternas mål är att bli klara till halvårsskiftet och att nya avtalet ska gälla från 2019.