Så skyddar du dina pensionspengar vid en lågkonjunktur

Handelskrig mellan USA och Kina, svag krona och berg-och-dalbana på börsen. Hur påverkar det din pension? De flesta människor har sitt största sparande i sin framtida pension. Många känner oro för hur en lågkonjunktur skulle påverka den egna pensionen.

Hur du bör tänka beror bland annat på hur gammal du är och vilka val du har gjort:

✔ För dig som har många år kvar till pension

Då kommer ditt sparande att hinna hämta sig från både en och två lågkonjunkturer. Sitt still i båten.

✔ För dig som börjar närma dig pension

Då kan det vara bra att se över hur dina olika pensioner är placerade. En bra början är att logga in på minpension.se där du ser alla delar i din pension. Har du fonder med hög risk kan du överväga att byta mot tryggare alternativ som till exempel en bland- eller räntefond eller en traditionell försäkring. Tänk gärna på att sprida riskerna genom att välja fonder med olika risknivåer eller som investerar i olika branscher. Det gäller särskilt om du har valt fonder med lite högre risk.

✔ För dig med fondsparande i vår entrélösning

I så fall har dina pensionspengar placerats i vår åldersanpassade entrélösning. Här placeras dina pengar till att börja med i en aktiefond för att senare flyttas över till en blandfond. Inför utbetalningen placeras de i en traditionell försäkring med en garanterad del. Detta är ett bekvämt pensionssparande som inte ställer krav på att du själv engagerar dig.

✔ För dig med fondsparande där du själv har valt fonder

Det är bra att se över sparandet med jämna mellanrum. Det gäller i synnerhet när det är lite oroligt på aktiemarknaderna.

✔ Som pensionär ska du kunna känna dig trygg med att du inte kan förlora dina pensionspengar.

Därför betalar vi alltid ut din tjänstepension från en traditionell försäkring. Det är en försäkringsform som till skillnad mot en fondförsäkring har en garanterad del. Det är den delen som du minst kommer att få som pension.