Agenda 2030: Världens viktigaste utmaningar

Har du hört talas om Agenda 2030 och de globala målen? Inte? I så fall är du en av många, enligt en undersökning som vi har gjort. Samtidigt visar samma undersökning att de allra flesta tänker mer på hållbarhet idag än för tre år sedan. De flesta har också anpassat sin konsumtion och köper mindre kött, använder färre plastpåsar och minskat på klädinköpen.

Agenda 2030 är en överenskommelse mellan världens länder för en hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 mål som ska minska fattigdom, orättvisor och ojämlikhet samt klara av att lösa klimatkrisen under de kommande 15 åren. Men för att nå målen räcker det inte att världens ledare är överens. Det krävs också engagemang från kommuner, regioner, små och stora företag och inte minst från dig och mig.

För KPA Pension fungerar Agenda 2030 som en utgångspunkt för vårt hållbarhetsarbete, men också för resten av verksamheten. Vår största möjlighet att bidra till målen i Agenda 2030 har vi genom vårt kapital, alltså dina framtida pensionspengar. Ett sätt är att vi påverkar de företag vi har investeringar igenom att föra dialog och ställa krav på att företagen ska agera hållbart. En del företag och branscher motverkar målen i Agenda 2030 till exempel vapen, tobak, alkohol och spel. Därför investerar vi inte dina pensionspengar i dessa branscher.

De globala målen är till för alla och alla behöver delta aktivt i genomförandet för att vi ska lyckas.

Läs mer om de globala målen