Bättre pension för dig som arbetat länge med låg lön

Med det nya inkomstpensionstillägget kan du som har ett långt arbetsliv i Sverige med en låg lön få en lite bättre pension. Tillägget är en förmån som hänger ihop med den allmänna pensionen och du behöver inte göra något för att ta del av den.

När du ansöker om allmän pension kommer det automatiskt att göras en prövning om du har rätt till inkomstpensionstillägg. Tillägget är upp till 600 kronor per månad före skatt. Det är storleken på din allmänna pension och hur länge du jobbat i Sverige som avgör om du har rätt till tillägget och hur stort det blir. Du kan tidigast få tillägget om du börjar ta ut allmän pension vid 65 år.  Tar du ut pension tidigare börjar tillägget betalas ut vid 65 år. Om du i stället väntar med att ta ut pensionen kan du få mer i pension, däremot påverkas inte storleken på inkomstpensionstillägget. Väljer du att ta ut en del av pensionen så kommer tillägget att betalas ut med motsvarande andel.

Det finns förslag att åldern för när inkomstpensionstillägget kan betalas ut ska ändras från 65 år till 66 år från och med 2023.

Läs mer om vad som gäller på Pensionsmyndigheten