Erbjudande om informationsutskick till valberättigade

Som ett stöd i ert arbete med att informera anställda som har rätt att välja pensionsavtal erbjuder vi informationsutskick till de som är valberättigade.

Mellan den 1 april och 31 maj ska anställda som uppfyller villkoren för valberättigade välja mellan KAP-KL och AKAP-KR. Du som arbetsgivare ansvarar för att era anställda får information om att de kan välja avtal.

Informationsutskick till anställda

Vi kan stödja ert arbete genom ett informationsutskick till de som är valberättigade. Utskicken görs via Kivra/vanlig post.

I erbjudandet ingår:

  • utskick görs vecka 14. Om det tillkommer några valberättigade därefter gör vi ett kompletterande utskick vecka 18. 
  • individer som har valt Kivra får informationen dit, övriga får utskicket via vanlig post.

Vi återkommer med information till beställaren när utskicken har gått iväg.

Brevet som skickas till valberättigade kommer finnas på Entrésidan, öppet för alla arbetsgivare. Ni kan använda det för att göra egna utskick till valberättigade om ni vill. 

Kom ihåg! Du som arbetsgivare ansvarar för att kontrollera om det tillkommit valberättigade efter andra utskicket.

Vad kostar det?

Priset för tjänsten är 12 000 kronor. Det inkluderar utskick till 480 valberättigade. Är det fler än 480 valberättigade tillkommer 25 kronor per utskick därutöver.

Sista dag att beställa tjänsten är den 10 mars.

Har du frågor - kontakta oss via arbetsgivare@kpa.se eller hör av dig till er kundansvarig.

Uppgifter om arbetsgivaren

Hur tryggas de förmånsbestämda delarna av KAP-KL?

KPA Pensionsservice AB gör två utskick per arbetsgivare under vecka 14 och 18, dock bara ett utskick per valberättigad person.

KPA Pensionsservice AB ansvarar inte för utskick till valberättigade personer som tillkommit efter adressuttaget till andra utskicket. Arbetsgivaren ansvarar för att kontrollera om det tillkommit valberättigade efter andra utskicket.

Arbetsgivaren står ensam risken för att valberättigad person inte får utskicket.

Läs mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter här.