Tjänstepension för kommunala bolag

För kommunala bolag gäller några särskilda regler för tjänstepensionsavtalen.

Att teckna avtal med KPA Pension

För att få teckna ett avtal hos oss måste bolaget uppfylla några olika villkor. Det måste antingen vara:

  • medlem i arbetsgivarförbundet Sobona
  • godkänd av respektive Pensionsnämnd

Tryggandeformer för kommunala bolag

Förutom tryggandeformerna försäkring och stiftelse, har de kommunala bolagen ytterligare två sätt att trygga sina pensioner:

  • Kontoföring med kommunal borgen, vilket innebär att kommunen går i borgen för det kommunala bolagets pensionsåtaganden.
  • Kontoföring med kreditförsäkring, vilket innebär att ett kreditinstitut går i borgen för de framtida åtagandena.

Avtalen

De avtal som ett kommunalt bolag kan teckna och som är kopplade till kollektivavtal är AKAP-KL, KAP-KL, Gamla PA-KFS och PA-KFS09.