Tjänstepension AKAP-KR

AKAP-KR är det nya tjänstepensionsavtalet och gäller från och med 1 januari 2023 för anställda inom kommuner och regioner. Det gäller också för företag som är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Sobona. Här kan du läsa mer om AKAP-KR.

Arbetstagare som inte omfattas

De som inte omfattas av AKAP-KR är arbetstagare:

  • födda 1957 eller tidigare
  • vilka inte är fullt arbetsföra med sjuk- eller aktivitetsersättning
  • som har påbörjat uttag av förmånsbestämd ålderspension
  • som har beviljats särskild avtalspension senast 31 december 2022
  • som har ett pågående intjänande av förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL (kan välja att gå över till AKAP-KR och har i så fall rätt till tilläggsavgift).  

Mer om AKAP-KR

Det är arbetsgivarna och fackförbunden som kommit överens om avtalet. Avtalet innebär att arbetsgivaren varje år betalar in pengar till tjänstepensionen.