Tjänstepension AKAP-KR

AKAP-KR gäller från och med 1 januari 2023 för personer som är anställda inom kommun, region eller företag som är medlemmar i Sobona. Vissa anställda fortsätter dock att omfattas av KAP-KL eller av PA-KFS 09. Här kan du läsa mer om vad det kollektivavtalade tjänstepensionsavtalet AKAP-KR innehåller.

Mer om AKAP-KR

Det är arbetsgivarna och fackförbunden som kommit överens om avtalet. Avtalet innebär att arbetsgivaren varje år betalar in pengar till tjänstepensionen.

I avtalet finns också andra förmåner som är en trygghet både för den anställde och familj.