Pensionsekonomins grunder

Syfte

Du får en förståelse för hur det kommunala pensionssystemet är uppbyggt och fungerar, hur pensionskostnaderna budgeteras, redovisas och finansieras och hur de långsiktigt belastar den kommunala ekonomin.        

Innehåll

Kursen tar upp utfästelser som ingår i pensionsskulden med tonvikt på dagens pensionsavtal KAP-KL. Du får en genomgång av frågor som:

  • Vad är en pensionsskuld?
  • Vad påverkar pensionsskulden?
  • Vilka risker finns?
  • Hur tryggas pensionerna?

Kursen tar också upp redovisning och redovisningsrekommendationer, budgetering och finansiering av pensionskostnader.
Du får en genomgång av KPA Direkt, vårt webbaserade verktyg, och hur du som ekonom använder det i ditt dagliga arbete. Vidare får du en genomgång av flödet för Pensionsvalet, pensionsskuldsberäkningar, försäkring, pensionsutbetalningar (RBS) samt löneskatt och avkastningsskatt.
Med hjälp av långtidsprognoser får du titta närmare på vilken påfrestning ansvarsförbindelsen får på den kommunala ekonomin när pensionsutbetalningarna ökar.
Kursen tar även upp aktuella pensionsfrågor som berör kommuner och landsting.     

Målgrupp

För dig som är ekonomi-, personal- eller redovisningsansvariga samt för dig som är erfaren pensionshandläggare.        

Kurstillfällen

Maj 2018 - Stockholm

Kursdatum: 29 maj kl. 09.00-16.00 
Plats: Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm    
Pris: 5 500 kronor    
Maxantal: 20
Sista anmälningsdag: 2018-04-30
Kursledare: Sven Lannhard, KPA Pension
Anmälan till kursen
Ange fullständiga kontaktuppgifter, fakturaadress och eventuell referens i anmälan. 

 
)