Pensionsekonomins grunder

Utbildningen vänder sig framförallt till dig som arbetar med ekonomi- och redovisningsfrågor och som behöver en övergripande kännedom om pensionsskuld, pensionskostnader och tryggande av pensionsförmåner.

Syfte

Kursen ger dig en förståelse för hur det kommunala pensionssystemet är uppbyggt och fungerar, hur pensionskostnaderna budgeteras, redovisas och finansieras, samt hur de långsiktigt belastar den kommunala ekonomin.

Innehåll

  • Vad är en pensionsskuld och vad påverkar skulden
  • Vilka pensionsutfästelser enligt dagens pensionsavtal för anställda, KAP-KL och AKAP-KL, ingår i pensionsskulden
  • Hur tryggas pensionerna och vilka risker finns det
  • Redovisning och rekommendationer, samt budgetering och finansiering av pensionskostnader
  • Långtidsprognoser
  • Ansvarsförbindelsen och dess påfrestningar på den kommunala ekonomin när pensionsutbetalningarna ökar
  • Pensionsskuld för förtroendevalda
  • KPA Direkt – det webbaserade verktyget där du bl.a. hittar pensionsskuldsberäkningar, uppgifter om pensionsutbetalningar, löneskatt och avkastningsskatt
  • Aktuella pensionsfrågor som kan ha betydelse för pensionskostnaderna

På kursen varvar vi föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kursen är validerad av SRF konsulternas Utbildningsråd och ger 1,5 aktualitetstimmar (AKT-timmar) inom löneområdet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med pensionsekonomiska frågor i en kommun eller region. 

Kurstillfälle

November 2019

Kursdatum: 21 november
Tid: 9.30–16.00 (kaffe och smörgås serveras från kl 9.00)
Plats: Freys hotel, Bryggargatan 12, Stockholm (tunnelbanestation T-centralen eller Hötorget)
Pris: 5 500 kronor exkl. moms

Sista anmälningsdag: 20 oktober
Kursledare: Sven Lannhard

Anmäl dig här >