Pensionsekonomins grunder

Behöver du lära dig mer om pensionsskuld, pensionskostnader och tryggande av pensionsförmåner? Då är kursen Pensionsekonomins grunder intressant för dig. Den vänder sig framför allt till dig som arbetar med ekonomi- och redovisningsfrågor inom en kommun eller en region.

Syfte

Kursen ger dig bättre förståelse för hur det kommunala pensionssystemet är uppbyggt. Du får veta mer om hur pensionskostnaderna budgeteras, redovisas och finansieras samt hur de belastar den kommunala ekonomin på lite längre sikt.

Innehåll

  • Kort om pensionssystemet och avtalen KAP-KL och AKAP-KR
  • Vad är en pensionsskuld och vad kan påverka den
  • Olika strategier för hantering av pensionsåtagandet som används inom kommunsektorn idag
  • Kort om hur kommuner och regioner redovisar sina pensionskostnader
  • Budgetering och finansiering av pensionskostnader
  • Hur kommer pensionskostnaderna utvecklas framöver
  • Kort introduktion av Nya KPA Direkt – vårt administrationsverktyg. Vi visar bland annat pensionsskuldsberäkningar, pensionsutbetalningar, löneskatt och avkastningsskatt
  • Aktuella pensionsfrågor som kan ha betydelse för pensionskostnaderna

Kurstillfälle 2022

Kursdatum: 23 november

Tid: kl. 9.30–16.00

Pris: 5 500 kronor exkl. moms

Sista anmälningsdag: 18 november

Anmäl dig till kursen Pensionsekonomins grunder

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med pensionsekonomiska frågor i en kommun eller region.