Påbyggnadskurs om pensionsavtalet KAP-KL

Vissa anställda omfattas fortfarande av det förmånsbestämda pensionsavtalet KAP-KL. Därför är viktigt att du som jobbar med pensioner inom kommun och region har kunskap om det avtalet.

Kursen passar för dig som administrerar pensionsavtalet KAP-KL. Den vänder sig till dig som behöver en repetition och/eller vill bättra på dina kunskaper om förmånsbestämd pension. Du behöver ha gått vår grundkurs tidigare eller ha motsvarande förkunskaper.

Mål med kursen

Kursen ger dig fördjupad kunskap om den förmånsbestämda pensionen i KAP-KL och om intjänad pensionsrätt (IPR).

Efter kursen kommer du

  • fått bättre kunskap om vad förmånsbestämd ålderspension (FÅP) är 
  • förstå skillnaden mellan intjänad pensionsrätt (IPR) 1997-12-31 och en PA-KL livränta
  • känna till hur tillgodoräkning av IPR-tid fungerar
  • veta vad du som arbetsgivare behöver hantera när det gäller FÅP och IPR.

Kursen är interaktiv, vilket innebär att vi varvar föreläsning med olika aktiviteter som kräver ditt engagemang.

Observera! Vi kommer inte gå igenom praktisk handläggning i Nya KPA Direkt.

Den här utbildningen ersätter kursen "Förmånsbestämd pension".

Kurstillfälle

Datum: 26 november

Tid: kl. 9.00–12.00

Pris: 4 000 kronor exkl. moms. Priset avser första deltagaren och därefter halva priset för varje ytterligare deltagare från samma arbetsgivare. Har arbetsgivaren avtalade priser gäller dessa för samtliga deltagare.

Plats: Kursen är digital och hålls via Teams. Länk finns i bokningsbekräftelsen.

Sista anmälningsdag: 24 november

Anmäl dig till påbyggnadskursen om KAP-KL