Våra kurser och seminarier

Vårt öppna kursutbud är tänkt för dig som i någon form arbetar med pensioner inom kommun, region och kommunala bolag. Oavsett om du är ny i din roll eller har lång erfarenhet av att arbeta med pensionsfrågor har vi kursen för dig!

Våra utbildningar hjälper dig att bli ännu bättre på pensioner, både strategiskt och mer praktiskt. 

Våra kurser och seminarier är digitala

Även om Folkhälsomyndigheten har lättat på restriktionerna med anledning av covid-19, fortsätter vi hålla digitala kurser resten av 2021 som planerat. Till våren har vi lagt in en Grundkurs på plats hos KPA Pension i Stockholm. Övriga kurser är digitala.

Senast en vecka före kursstart får du ett mail med en länk för att kunna ansluta till kursen. Har du frågor - hör av dig till oss på utbildning@kpa.se.

Kurser hösten 2021 och våren 2022

Anmäl dig via länk för den kurs eller seminarium som du är intresserad av. 

Fortsättningskurs 8 december
Redovisning av kommunala pensioner 17 december
Grundkurs om pensioner 11 februari
Efterlevandeskydd 24 februari
PA-KFS 09, avtal och rapportering 17 mars
Pensionshjälpen 23 mars
Politikerpensioner 5 april
Pensionsekonomins grunder 18 maj
Grundkurs - Stockholm 19 maj
Pensionshjälpen  8 juni
Efterlevandeskydd 16 juni

Anmälan till våra digitala utbildningstillfällen stänger ungefär en vecka före kursstart.

Skräddasydda kurser bara för er

Våra kurser kan anpassas för just er verksamhet. Fyll i formuläret så hör vi av oss och berättar mer!

Seminarier om rapportering av grunduppgifter

På dessa seminarier får du veta mer om hur man rapporterar grunduppgifter och varför det är så viktigt. Det är ett bra tillfälle till diskussioner mellan användare, lönesystem och KPA Pension.

Vi återkommer med information om vårens löneseminarier i början av 2022.

Om du behöver avboka

Om du av någon anledning inte kan delta på den kurs du anmält dig till vill vi att du avbokar snarast möjligt, senast en vecka innan. Du kan alltid överlåta din plats till en kollega. Kontakta oss på utbildning@kpa.se för att lämna återbud eller meddela kontaktuppgifter för en kollega som deltar i ditt ställe.

KPA Pension tillämpar en No Show-avgift om du uteblir utan att ha avbokat.

Inställd kurs/seminarium

Om utbildningstillfället ställs in kontaktar vi dig för att erbjuda ett annat tillfälle. 

Att delta på en digital utbildning

Du som är anmäld till en kurs kommer att få ytterligare information via mail ungefär en vecka före kurstillfället. Får du inget mail - titta i skräpposten så att det inte fastnat där. I mailet finns en länk som tar dig till kursens mötesplats (vi använder oss av Teams).

Anslut dig gärna till mötet 5 minuter innan kursstart.

Du kan följa utbildningen via en läsplatta, dator eller mobil med högtalare eller hörlurar.

Våra mest populära kurser

Grundkurs om pension

Utbildningen riktar sig till dig som inte arbetat med pensioner tidigare och vill lära dig grunderna om avtalen AKAP-KL och KAP-KL. Läs mer om grundkursen

Fortsättningskurs om pension

Utbildningen riktar sig till dig som vill bygga på din kunskap ytterligare. Du har tidigare gått vår grundkurs och har arbetat med pensioner en tid. Kursen är validerad av Srf konsulternas Utbildningsråd och ger fem aktualitetstimmar inom löneområdet. Läs mer om fortsättningskursen

Repetitionskurs om pension

På kursen repeterar vi grunderna i de kommunala pensionsavtalen och informerar om nyheter. Du har kanske varit föräldraledig eller arbetat med något annan under en period och vill fräscha upp dina kunskaper. Läs mer om repetitionskursen

Kurs om efterlevandeskydd

På den här kursen får du lära dig mer om de efterlevandeskydd som finns för anställda som omfattas av AKAP-KL och KAP-KL. Läs mer om kursen efterlevandeskydd

Seminarium för rapportering av grunduppgifter för Nya KPA Direkt

Seminariet riktar sig till dig som arbetar med signalhantering och inrapportering av grunduppgifter via fil enligt pensionsavtalen PFA, KAP-KL, AKAP-KL och OPF-KL. Läs mer om rapporteringsseminariet

Politikerpensioner

Den här utbildningen riktar sig till dig som behöver kunskap om de pensions- och omställningsregler som gäller för politiskt förtroendevalda. Läs mer om Politikerpensioner

Pensionskunskap för chefer

Den här utbildningen riktar sig till dig som har behov av en övergripande kunskap om pensioner och få en bättre kännedom om hur man kan använda pensioner i strategiskt syfte. Läs mer om pensionskunskap för chefer

Pensionsekonomins grunder

Den här utbildningen vänder sig framförallt till dig som arbetar med ekonomi- och redovisningsfrågor och som behöver en övergripande kännedom om pensionsskuld, pensionskostnader och tryggande av pensionsförmåner. Läs mer om Pensionsekonomins grunder

Pensionskurs för kunder som har tjänsten Pensionshjälpen

Den här utbildningen riktar sig till dig som är kontaktperson för Pensionshjälpen och som behöver en övergripande kunskap om reglerna i pensionsavtalen för anställda, samt kunskap om de administrativa rutinerna gentemot KPA Pension och Pensionsvalet. Läs mer om kursen

PA-KFS 09 – avtal och rapportering

Den här utbildningen vänder sig till dig som arbetar med PA-KFS 09 och behöver en övergripande kännedom om pensionsavtalets försäkringsvillkorens regler, samt kunskap om de administrativa rutinerna gentemot Pensionsvalet. Läs mer om kursen PA-KFS 09 - avtal och rapportering