Basbeloppen i pensionen

Det finns tre olika typer av basbelopp som används för att räkna ut pensionen; prisbasbelopp, förhöjt prisbasbelopp och inkomstbasbelopp. Basbeloppen beräknas varje år och beslutas av regeringen.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet kallades före 1999 bara basbeloppet, och beräknas utifrån förändringarna i konsumentprisindex.

Prisbasbeloppet används bland annat för att årligen räkna om de flesta kommunala tjänstepensionsförmånerna när de har börjat betalas ut.

Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kr (för 2020 var det 47 300 kr).

Förhöjt prisbasbelopp

Det förhöjda basbeloppet används bland annat för att räkna om pensionsgrundande lön till årspoäng, som används i vissa avtal som gällde före KAP-KL och AKAP-KL.

Det förhöjda prisbasbeloppet för 2021 är 48 600 kr (för 2020 var det 48 300 kr).

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet fungerar bland annat som gräns och intjänandetak inom flera tjänstepensionsavtal, till exempel inom PFA, KAP-KL och AKAP-KL. Inkomstbasbeloppet används också för att bestämma intjänandetaket för allmän pension.

Inkomstbasbeloppet för 2021 är 68 200 kr (för 2020 var det 66 800 kr).