Tjänstepension KAP-KL

KAP-KL gäller för vissa personer som är anställda inom kommun, region och företag som är medlemmar i Sobona. Här kan du läsa mer om vad det kollektivavtalade tjänstepensionsavtalet KAP-KL innehåller.

Vilka anställda omfattas av KAP-KL?

Från och med 2023-01-01 omfattas följande arbetstagare av KAP-KL: 

  • född 1957 eller tidigare  
  • anställd som före 2023 fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning och har nedsatt arbetsförmåga i anställningen eller som till följd av arbetsskada fått sin arbetsförmåga i person som fått anställningen nedsatt med minst hälften och därmed fått rätt till livränta enligt SFB med minst motsvarande andel.
  • anställd som före 2023 påbörjar uttag av förmånsbestämd ålderspension 
  • anställd som beviljats särskild avtalspension senast 31 december 2022 
  • arbetstagare som har ett pågående intjänande av förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL och som valt att fortsätta omfattas av KAP-KL.    

Mer om KAP-KL

Det är arbetsgivarna och fackförbunden som kommit överens om avtalet. Avtalet innebär att arbetsgivaren varje år betalar in pengar till tjänstepensionen.

I avtalet finns också andra förmåner som är en trygghet både för den anställde och familj.