pensionar1_555x298.jpg

Tjänstepension KAP-KL

Här kan du läsa mer om vad det kollektivavtalade tjänstepensionsavtalet KAP-KL innehåller.

Om KAP-KL

Tjänstepensionsavtalet är till för dem som är anställda inom kommun och region. Det är arbetsgivarna och fackförbunden som kommit överens om avtalet. Avtalet innebär att arbetsgivaren varje år betalar in pengar till tjänstepensionen. I avtalet finns också andra förmåner som är en trygghet både för den anställde och familj.

Nedan kan du läsa mer ingående om de olika delarna som ingår i KAP-KL avtalet.

Det här innehåller avtalet