Grundkurs om pensioner: KAP-KL och AKAP-KR

Utbildningen riktar sig till dig som inte har arbetat med pensioner inom kommun eller region tidigare. Vi går igenom grunderna i de båda pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KR.

Mål med kursen

Kursen ger dig övergripande kunskaper om reglerna för anställda i pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KR. 

Efter kursen kommer du 

  • fått övergripande information om det svenska pensionssystemet
  • förstå skillnaden mellan förmånsbestämd och avgiftsbestämd pension
  • känna till de grundläggande reglerna i pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KR 
  • fått information om vad intjänad pensionsrätt (IPR) innebär

Kursen är interaktiv, vilket innebär att vi varvar föreläsning med olika aktiviteter som kräver ditt engagemang.

Observera! Vi kommer inte att gå igenom praktisk handläggning av pensioner i Nya KPA Direkt.

Den här utbildningen ersätter kursen "Grundkurs om pensioner".