Grundkurs om pensioner

Utbildningen riktar sig till dig som inte arbetat med pensioner tidigare och vill lära dig grunderna i avtalen AKAP-KL och KAP-KL.

Syfte

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om reglerna för anställda i pensionsavtalen AKAP-KL och KAP-KL. 

Innehåll

  • Övergripande information om pensionssystemet och den allmänna pensionen
  • Förmånsbestämd och avgiftsbestämd pension
  • Grundläggande regler i pensionsavtalen AKAP-KL och KAP-KL
  • Kort om intjänad pensionsrätt 1997-12-31

På kursen varvar vi föreläsningar med diskussioner och praktiska övningar. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med pensioner och som vill ha bra baskunskaper.