Grundkurs om pension

Utbildningen riktar sig till dig som inte arbetat med pensioner tidigare och vill lära dig grunderna. Den kan också passa för dig som arbetat med pensioner en tid men känner att du behöver bättra på dina pensionskunskaper.

Syfte

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om reglerna i pensionsavtalen för anställda, KAP-KL och AKAP-KL. Den ger dig också en övergripande kännedom om de administrativa rutinerna gentemot KPA Pension och Pensionsvalet.

Innehåll

  • Information om den allmänna pensionen
  • Förmånsbestämd och avgiftsbestämd pension
  • De grundläggande reglerna i pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL
  • Pensionsgrundande lön och tid
  • Skydd till efterlevande
  • Kort om intjänad pensionsrätt 1997-12-31
  • Särskild avtalspension

På kursen varvar vi föreläsningar med diskussioner och praktiska övningar. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med pensioner och som behöver en grundutbildning i pensionskunskap.

Kurstillfällen

Göteborg hösten 2020 

Datum: 19-20 augusti

Tid: 19 augusti kl. 9.30–16.00 (Kaffe och smörgås serveras från kl 9.00)

Tid: 20 augusti kl. 9.00–15.00 

Plats: Centralhuset konferens, Nils Ericsonplatsen 4, Göteborg

Pris: 11 500 kronor exkl. moms

Sista anmälningsdag: 10 augusti

Anmäl dig här

 

Stockholm hösten 2020

Datum: 9-10 september

Tid: 9 september kl. 9.30–16.00 (Kaffe och smörgås serveras från kl 9.00)

Tid: 10 september kl. 9.00–15.00 

Plats: KPA Pension, Bohusgatan 14, Stockholm

Pris: 11 500 kronor exkl. moms

Sista anmälningsdag: 31 augusti

Anmäl dig här