Grundkurs om pensioner: KAP-KL och AKAP-KR

Utbildningen riktar sig till dig som inte har arbetat med pensioner inom kommun eller region tidigare. Vi går igenom grunderna i de båda pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KR.

Mål med kursen

Kursen ger dig övergripande kunskaper om reglerna för anställda i pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KR. 

Efter kursen kommer du 

  • fått övergripande information om det svenska pensionssystemet
  • förstå skillnaden mellan förmånsbestämd och avgiftsbestämd pension
  • känna till de grundläggande reglerna i pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KR 
  • fått information om vad intjänad pensionsrätt (IPR) innebär

Kurstillfälle 1 2024

Datum: 25 januari

Tid: kl. 9.00–15.30

Pris: 6 300 kronor exkl. moms. Priset avser första deltagaren och därefter halva priset för varje ytterligare deltagare från samma arbetsgivare. Har arbetsgivaren avtalade priser gäller dessa för samtliga deltagare. 

Plats: Kursen är digital och hålls via Teams.

Sista anmälningsdag: 23 januari

Anmäl dig till Grundkursen i januari

Kurstillfälle 2 2024 - OBS: Hålls hos KPA Pension!

Datum: 16 april

Tid: kl. 9.30–16.00 (Vi börjar med drop-in fika från kl. 09.00)

Pris: 7 500 kronor exkl. moms (för- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår i priset). Priset avser första deltagaren och därefter halva priset för varje ytterligare deltagare från samma arbetsgivare. Har arbetsgivaren avtalade priser gäller dessa för samtliga deltagare.

Plats: KPA Pension, Bohusgatan 14, Stockholm

Sista anmälningsdag: 9 april

Anmäl dig till Grundkursen i Stockholm

Kursen är interaktiv, vilket innebär att vi varvar föreläsning med olika aktiviteter som kräver ditt engagemang.

Observera! Vi kommer inte att gå igenom praktisk handläggning av pensioner i Nya KPA Direkt.

Den här utbildningen ersätter kursen "Grundkurs om pensioner".