Grundkurs om pension

Syfte

Den här utbildningen riktar sig till dig som är ny som pensionshandläggare och inte arbetat med pensioner tidigare. Den kan också passa för dig som arbetat med pensioner ett tag men känner att du behöver uppdatera dina pensionskunskaper.        

Innehåll

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om reglerna i pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL som gäller för anställda.  Den ger dig också en kännedom om de administrativa rutinerna gentemot KPA Pension och Pensionsvalet.

Vad går vi igenom?
 • Kort om den allmänna pensionen
 • De grundläggande reglerna i pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL
 • Vilka anställda omfattas av respektive avtal
 • Pensionsgrundande lön och tid
 • Avgiftsbestämd ålderspension
 • Förmånsbestämd ålderspension
 • Särskild avtalspension
 • Pensionsskydd till efterlevande
 • Kort om intjänad pensionsrätt 1997-12-31
 • Likheter och skillnader mellan KAP-KL och AKAP-KL
 • Möjligheten till alternativa pensionslösningar
 • Övergripande om praktiska rutiner gentemot KPA Pension och Pensionsvalet.

På kursen varvar vi föreläsningar med diskussioner och praktiska övningar. 

Tid

2 dagar

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med pensioner och som behöver en grundutbildning i pensionskunskap.

Kurstillfällen

Mars 2018

Kursdatum: 6-7 mars kl. 09.30 – 16.00 (kaffe och smörgås serveras från kl. 09.00) 
Plats: Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm       
Pris: 10 500 kronor (ex. moms)      
Maxantal: 20      
Sista anmälningsdag: 2018-02-05

Anmälan till kursen

Maj 2018

Kursdatum: 29-30 maj kl. 09.30 – 16.00 (kaffe och smörgås serveras från kl. 09.00) 
Plats: Folksam, Bohusgatan 14, Stockholm     
Pris: 10 500 kronor (ex. moms)      
Maxantal: 20      
Sista anmälningsdag: 2018-05-15

Anmälan till kursen

 
)