dagis2-toppbild.jpg

Avgiftsbestämd ålderspension

Den anställda börjar tjäna in pension utan nedre åldersgräns. Pensionsavgiften beräknas varje halvårsskifte.

Avgiften är 4,5 procent av den pensionsgrundande halvårslönen upp till 3,75 inkomstbasbelopp, och 30 procent av den pensionsgrundande halvårslönen som överstiger 3,75 inkomstbasbelopp upp till 15 inkomstbasbelopp. Pensionsavgiften betalas och förmedlas fyra gånger per år.

Den anställda väljer själv försäkringsbolag, förvaltningsform (traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring) och om försäkringen ska ha ett återbetalningsskydd. För den som inte gör något val betalas pensionsavgiften till en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd i KPA Pensionsförsäkring AB.

Pensionsavgiften betalas av arbetsgivaren fyra gånger per år i efterskott, den 31 mars, den 30 juni, den 30 september samt den 31 december. 

Utbetalning av pension

Pension betalas ut efter ansökan och kan betalas ut livsvarigt eller temporärt. Utbetalningarna kan tidigast göras från och med 55 års ålder. Om inget annat har överenskommits mellan den anställde och berört försäkringsbolag påbörjas livsvarig utbetalning från och med 67 års ålder.

Från och med 1 juli 2020 ersätts 67 års ålder med uppnådd LAS-ålder (68 år) plus 12 månader.

Kontakta oss om du har frågor

Jobbar du med pensioner i kommun, region eller kommunalt bolag? Kontakta er kundansvarig eller en av våra kundkontakter så hjälper vi dig.

Vill du veta mer om våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Hör av dig till  våra seniorkonsulter.