dagis2-toppbild.jpg

Finansiering och tryggande

Pensionsförmånerna finansieras av den anställdas arbetsgivare.

Den avgiftsbestämda ålderspensionen finansieras av arbetsgivaren genom årlig inbetalning av pensionsavgift. Kommun, region och kommunalförbund tryggar årlig inbetalning av pensionsavgift genom beskattningsrätten och på det sätt som sägs i lagen om kommunal redovisning.

För arbetsgivare som är medlem i Arbetsgivareförbundet Sobona, dock inte kommunalförbund, säkerställs på särskilt sätt årlig inbetalning av pensionsavgift.

Kontakta oss om du har frågor

Jobbar du med pensioner i kommun, region eller kommunalt bolag? Kontakta er kundansvarig eller en av våra kundkontakter så hjälper vi dig.

Vill du veta mer om våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Hör av dig till  våra seniorkonsulter.