Finansiering och tryggande

Pensionsförmånerna finansieras av den anställdas arbetsgivare.

Den avgiftsbestämda ålderspensionen finansieras av arbetsgivaren genom årlig inbetalning av pensionsavgift. Kommun, region och kommunalförbund tryggar årlig inbetalning av pensionsavgift genom beskattningsrätten och på det sätt som sägs i lagen om kommunal redovisning.

För arbetsgivare som är medlem i Arbetsgivareförbundet Sobona, dock inte kommunalförbund, säkerställs på särskilt sätt årlig inbetalning av pensionsavgift.

Kontakta oss om du har frågor

Om du som arbetar med pensioner i en region, kommun eller på ett kommunalt företag har frågor - kontakta oss via 0771-650 020 eller arbetsgivare@kpa.se.

Vill du veta mer om någon av våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Hör av dig till våra seniorkonsulter.