Tolkning och tillämpning av bestämmelserna

Den partsammansatta pensionsnämnden för PFA, KAP-KL och AKAP-KR fattar beslut om tolkning och tillämpning av bestämmelserna i pensionsavtalen.

Pensionsnämnden behandlar frågor från part, KKP, pensionsadministratör samt försäkringsbolag som förvaltar kapital inom PFA, KAP-KL och AKAP-KR.

Kontakta oss om du har frågor

Om du som arbetar med pensioner i en region, kommun eller på ett kommunalt företag har frågor - kontakta oss via 0771-650 020 eller arbetsgivare@kpa.se.

Vill du veta mer om någon av våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Hör av dig till våra seniorkonsulter.