Finansiering och tryggande

Pensionsförmånerna finansieras av den anställdas arbetsgivare.

Kommun, region och kommunalförbund tryggar pensionsutfästelserna i KAP-KL, utom avgiftsbestämd ålderspension, genom beskattningsrätten och på det sätt som sägs i lagen om kommunal redovisning.

Annan arbetsgivare ska trygga utfästelserna genom:
  • försäkring
  • avsättning i balansräkningen förenat med kreditförsäkring eller kommunal borgen eller
  • avsättning till pensionsstiftelse.
 

Kontakta gärna oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss. Här hittar du dina kontaktpersoner.

Jobbar du med pensioner i kommun, region eller kommunalt bolag? Här hittar du din kontaktperson hos oss.

Vill du veta mer om våra tjänster för dig som arbetsgivare inom pension och försäkring? Här kan du kontakta våra seniorkonsulter och vår utbildningsenhet.