Finansiering och tryggande

Pensionsförmånerna finansieras av den anställdas arbetsgivare.

Kommun, region och kommunalförbund tryggar pensionsutfästelserna i KAP-KL, utom avgiftsbestämd ålderspension, genom beskattningsrätten och på det sätt som sägs i lagen om kommunal redovisning.

Annan arbetsgivare ska trygga utfästelserna genom:
  • försäkring
  • avsättning i balansräkningen förenat med kreditförsäkring eller kommunal borgen eller
  • avsättning till pensionsstiftelse.

Kontakta oss om du har frågor

Jobbar du med pensioner i kommun, region eller kommunalt bolag? Kontakta er kundansvarig eller en av våra kundkontakter så hjälper vi dig.

Vill du veta mer om våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Hör av dig till  våra seniorkonsulter.