Finansiering och tryggande

Pensionsförmånerna finansieras av den anställdas arbetsgivare.

Kommun, region och kommunalförbund tryggar pensionsutfästelserna i KAP-KL, utom avgiftsbestämd ålderspension, genom beskattningsrätten och på det sätt som sägs i lagen om kommunal redovisning.

Annan arbetsgivare ska trygga utfästelserna genom:
  • försäkring
  • avsättning i balansräkningen förenat med kreditförsäkring eller kommunal borgen eller
  • avsättning till pensionsstiftelse.

Kontakta oss om du har frågor

Om du som arbetar med pensioner i en region, kommun eller på ett kommunalt företag har frågor - kontakta oss via 0771-650 020 eller arbetsgivare@kpa.se.

Vill du veta mer om någon av våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Hör av dig till våra seniorkonsulter.