Försäkra framtida pensionsutbetalningar

Vill ni ha en jämn och känd kostnadsutveckling på de förmånsbestämda pensionerna? Då kan vi erbjuda er försäkring av de kollektivavtalade pensionsutfästelserna eller inlösen av pensionsskulder.

Kostnaden för förmånsbestämda pensioner kan vara svår att räkna ut på förhand eftersom den kan svänga kraftigt. Samtidigt är det ni som arbetsgivare som tar risken. Genom att försäkra de förmånsbestämda pensionerna tar vi över risken medan ni utjämnar pensionskostnaderna över tiden och slipper obehagliga överraskningar. Dessutom finns det möjlighet till avkastning på de premier ni betalar in.

Vi erbjuder också försäkringslösningar i form av chefspensioner, avgångspensioner och andra speciallösningar.

 

Kontakta gärna oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss. Här hittar du dina kontaktpersoner.

Jobbar du med pensioner i kommun, region eller kommunalt bolag? Här hittar du din kontaktperson hos oss.

Vill du veta mer om våra tjänster för dig som arbetsgivare inom pension och försäkring? Här kan du kontakta våra seniorkonsulter och vår utbildningsenhet.

Se filmen om Pensionshjälpen


Vad våra kunder tycker om Pensionshjälpen
blomslinga-4_1_RGB.png