Frågor och svar

Här har vi sammanställt vanliga frågor och svar om Portside.

Hur ser rutiner gällande utbetalning av portsidepension och ansökan om kostnadsbidrag ut?

Se sidan Arbetsgivare och rubriken Pensionskostnader och kostnadsersättning för föregående år.

När kan ansökan tidigast lämnas?

Ansökan kan tidigast lämnas in nio månader innan aktuell pensionsmånad.

När måste ansökan senast lämnas?

För att inte riskera att utbetalningen blir försenad behöver ansökan ha kommit in senast tre månader innan aktuell pensionsmånad.

När får jag reda på att min ansökan är beviljad?

När Portsides styrelse har fattat ett beslut om ansökan är godkänd eller inte meddelar vi KPA Pension. Sen får arbetsgivaren ett beslutsbrev från KPA Pension. 

Vart vänder jag mig med frågor om min ansökan har beviljats eller inte? 

Du kontaktar din arbetsgivare.

När kommer första utbetalningen?

Pensionen utbetalas en gång per månad. Vilket datum beror på vilken dag i månaden du är född.

Om du är född dag 1-15:

18 januari
18 februari
18 mars
19 april
18 maj
18 juni
19 juli
18 augusti
17 september
18 oktober
18 november
17 december

Om du är född dag 16-31:

19 januari
19 februari
19 mars
19 april
19 maj
18 juni
19 juli
19 augusti
20 september
19 oktober
19 november
20 december

Vem betalar ut min pension?

Utbetalningen administreras av KPA Pension.

Vem kontaktar jag om jag har frågor?

KPA Pension hanterar administration och utbetalning av avgångspension. Vid frågor kan arbetsgivare och anställda vända sig till KPA Pensions kontaktpersoner:

Malin Johansson
0601-44 325
portside@kpa.se

Moa Eriksson Hansson
0601-44 328
portside@kpa.se

Ansökningshandlingar skickas till:
KPA Pension
Utbetalning
Box 735
851 21 Sundsvall

Var ser jag aktuellt pensionsbelopp?

Månadsbeloppet för år 2024 har fastställts till 25 399 kronor. Aktuellt pensionsbelopp framgår även på ansökningsunderlaget.

Betalas det in ytterligare pension när jag har slutat mitt arbete och tagit Portside Pension?

Avgång med pension från Portside kan påverka allmän pension, tjänstepension och avtalsförsäkringar. Ingen extra kompensation utgår för detta. Portside ansvarar inte för hur eventuella utbetalningar av pension från Portside kan påverka andra pensionsförmåner. Frågor gällande pensioner utöver Portside Pension hänvisar till berörd arbetsgivare.

Får jag arbeta extra i hamnen samtidigt som jag har Portside Pension?

Enligt punkt 5.4 i regelverket får arbetstagaren under tid då pensionen utbetalas inte ta anställning eller uppdrag hos arbetsgivare som är verksamma inom hamn- och stuveribranschens kollektivavtalsområde eller i annan verksamhet inom hamnområdet vare sig som arbetare, arbetsledare eller tjänsteman. Om så ändå sker återkallas möjligheten till att erhålla kostnadsbidrag enligt detta avtal. Återkallandet sker med retroaktiv verkan från och med samma månad som arbetet påbörjades. Portside äger rätt att genom ett dispensförfarande även ta beslut i sådana fall där kraven formulerats annorlunda än ovanstående.

Måste jag ansöka när jag är 63 år eller kan jag ansöka senare?

Det går att ansöka om Portside Pension även efter 63 års ålder.

 

Tillbaka till startsidan