Beställning av likviditetsrapport och beräkning av PO-pålägg

Här kan du beställa en likviditetsrapport eller en beräkning av era personalomkostnadspålägg (PO-pålägg).

Fyll i beställningsformuläret nedan så återkommer vi till er.

PO-påläggsberäkning

Vi erbjuder en beräkning på er verksamhets PO-pålägg. Beräkningen görs på de pensionskostnader som ingår i PO-pålägget. Kostnaderna sätts i relation till er pensionsgrundandelönesumma. En jämförelse görs även mot SKRs rekommenderade PO-pålägg för pensioner.

 

Dessutom - PO-påläggsberäkning på individnivå

Som ett tillägg kan ni också beställa en rapport där pensionskostnaderna för de delar som ingår i PO-pålägget ingår på individnivå. Ni ser också hur mycket kostnaden är i procent av den anställdes lönesumma. Prognosen är på två år. Beräkningen görs på de aktiva individerna i er senaste beställning.

Ja, jag vill beställa:
Vi önskar få beräkningen löpande (ange ett eller flera tillfällen):

Likviditetsrapport

Likvidflödet för pensioner sker inte jämnt fördelat över året. De största utgiftstopparna är i mars, juni, september och december. I likviditetsrapporten kan man se flödena per månad. Själva rapporten omfattar kommande fem år.

Ja, jag vill beställa:
Vi önskar få likviditetsrapporten löpande (ange ett eller flera tillfällen)::

Läs mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter på kpa.se/personuppgifter.