Beräkning enligt IAS 19/RR 29

Vi har lång erfarenhet av beräkningar av kommunala pensionsutfästelser enligt IAS 19/RR 29, och även av pensionsplaner som finns i andra sektorer.

Beräkningarna används i koncernredovisningen för noterade koncerner och vissa andra större företag. Pensionsskuldsberäkningar enligt IAS 19/RR 29 kan också behövas vid köp, försäljning eller bolagisering.

Om börsnoterade företag

Noterade företag och vissa andra större företag omfattas av internationella regler för hur beräkning och redovisning av pensionsförpliktelser ska göras. Det innebär att de själva måste fastställa de parametrar som används vid pensionsskuld, till exempel antaganden om diskonteringsränta, löneökningar och inflation. Beräkningar sker enligt IAS 19/RR 29.

Vill du beställa en beräkning?

Du kan beställa en beräkning enligt IAS 19/RR 29 genom att kontakta oss via e-post, pskuld@kpa.se.

Beräkningar och prognoser i Nya KPA Direkt

Prognoser och beräkningar sparas i vårt verktyg för pensionsadministration, Nya KPA Direkt. Är du kund men saknar behörighet till verktyget - kontakta oss via e-post till arbetsgivare@kpa.se så hjälper vi dig.

Har du frågor?

Kontakta oss på Pensionsskuld så hjälper vi dig. Du når oss på telefon 08-665 06 80 eller via e-post pskuld@kpa.se, eller prata med er kundansvarig.