Överskottsfond

De arbetsgivare som i försäkringsavtal om tryggande av förmånsbestämd pension med KPA Pensionsförsäkring har avtalat om överskottsfond får årligen ett värdebesked som visar hur överskottsfonden har utvecklats.

Överskottet beräknas enligt de försäkringstekniska riktlinjer som vid varje tillfälle gäller för KPA Pensionsförsäkring. Värdet i överskottsfonden beräknas som skillnaden mellan å ena sidan försäkringarnas pensionskapital och å andra sidan kapitalvärdet av garanterande åtaganden, gjorda indexeringar och det solvenskapital som KPA Pensionsförsäkring behöver.

Det ackumulerade överskottet beräknas per den 31 december varje år och värdebeskedet finns sedan att hämta på Nya KPA Direkt. De kunder som inte har tillgång till Nya KPA Direkt får värdebeskedet per post.

Logga in till Nya KPA Direkt

Kontakta oss gärna

Vill du kontakta oss skicka e-post till pskuld@kpa.se eller ring 08- 665 06 80. Du kan även prata med er kundansvarig hos oss.