Överskottsfond

De arbetsgivare som i försäkringsavtal om tryggande av förmånsbestämd pension med KPA Tjänstepensionsförsäkring har avtalat om överskottsfond får årligen ett värdebesked som visar hur överskottsfonden har utvecklats.

Överskottet beräknas enligt de försäkringstekniska riktlinjer som vid varje tillfälle gäller för KPA Tjänstepensionsförsäkring. Värdet i överskottsfonden beräknas som skillnaden mellan å ena sidan försäkringarnas pensionskapital och å andra sidan kapitalvärdet av garanterande åtaganden, gjorda indexeringar och det solvenskapital som KPA Tjänstepensionsförsäkring behöver.

Det ackumulerade överskottet beräknas per den 31 december varje år och värdebeskedet finns sedan att hämta i Nya KPA Direkt. Om du som kund inte har tillgång till Nya KPA Direkt skickas det per post.

Logga in till Nya KPA Direkt

Kontakta oss

Har du frågor och vill komma i kontakt med oss maila pskuld@kpa.se eller ring 08-665 06 80. Du kan även prata med er kundansvarig hos oss.