Överskottsfond

De arbetsgivare som i försäkringsavtal om tryggande av förmånsbestämd pension med KPA Pensionsförsäkring har avtalat om överskottsfond får årligen ett värdebesked som visar hur överskottsfonden har utvecklats.

Överskottet beräknas enligt de försäkringstekniska riktlinjer som vid varje tillfälle gäller för KPA Pensionsförsäkring. Värdet i överskottsfonden beräknas som skillnaden mellan å ena sidan försäkringarnas pensionskapital och å andra sidan kapitalvärdet av garanterande åtaganden, gjorda indexeringar och det solvenskapital som KPA Pensionsförsäkring behöver.

Det ackumulerade överskottet beräknas per den 31 december varje år och värdebeskedet finns sedan att hämta på KPA Direkt. De kunder som inte har tillgång till KPA Direkt får värdebeskedet per post.

Frågor och svar om Överskottsfond finns att läsa på KPA Direkt.

Kontakta oss gärna

Vill du kontakta oss skicka e-post till pskuld@kpa.se eller ring 08- 665 06 80. Du kan även prata med din kundansvarige hos oss.

 
blomslinga-2_2_RGB.png

Vi hjälper dig!

Ta kontakt med oss på Pensions- skuldsenheten så hjälper vi dig med beräkningar och prognoser. Ring oss på 08-665 06 80 eller skicka e-post.

Beställa en beräkning

Du kan beställa samtliga tjänster via KPA Direkt. Där presenteras även resultatet från beräkningen. Har du glömt ditt lösenord eller har du problem med inloggning på KPA Direkt kan du skicka e-post till extranet@kpa.se