Informationspaket om AKAP-KR

Här kan du som arbetsgivare anmäla intresse för vårt informationspaket, dvs. fyra informationsträffar + informationsfilm, om det nya avtalet AKAP-KR.

Informationsträffarna hålls under oktober-december 2022. Priset beror på hur många anställda ni är och är oaktat ert nuvarande avtal med KPA Pension.

Är ni intresserade av informationspaketet om AKAP-KR?

Uppgifter om arbetsgivaren

Läs mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter här.

Er intresseanmälan är inte bindande.