Öka kontrollen på era pensionskostnader!

Syfte

Då de kommunala tjänstepensionerna i många fall upplevs som komplexa och komplicerade, har vi skapat en skräddarsydd kurs där vi tillsammans går igenom er kommuns pensionskostnader och pensionsskuld på plats hos er.

Innehåll

Under kursen går vi igenom det kommunala pensionssystemet och vilka faktorer som har påverkat era pensionskostnader.

Vi går igenom följande:

  • En översikt av dagens pensionsavtal KAP-KL och AKAP-KR
  • Tryggande av pensioner (Pensionsskuld och försäkringslösning)
  • Vad en pensionsskuld är (Hur beräknas den och vilka komponenter gör att den förändras) 
  • Vad är en pensionskostnad samt redovisning av pensionskostnader
  • Kommunens/regionens pensionskostnader (Genomgång av utfallet från 2008 till förra årsskiftet och faktorerna som påverkat. Granskning av KPA Pensions prognoser och utfall)
  • Redovisningsansvarigas kontroll av pensionsskuld och pensionskostnader.

Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer eller boka en kundanpassad utbildning är du välkommen att kontakta oss eller fylla i en intresseanmälan.  

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med ekonomi eller personalfrågor på en kommun eller en region.