Repetitionskurs om pension

Känner att du behöver fräscha upp dina grundkunskaper kring pensionsavtalen AKAP-KL och KAP-KL? Då är det här kursen för dig!

Syfte

Kursen ger dig en repetition av de kommunala pensionsavtalen och information om nyheter.

Innehåll

  • Vem omfattas av vilket pensionsavtal
  • Mellan vilka åldrar gäller pensionsavtalen
  • Pensionsgrundande lön i AKAP-KL och KAP-KL
  • Förmånsbestämd och avgiftsbestämd ålderspension
  • Kort om intjänad pensionsrätt 1997-12-31

På kursen varvar vi föreläsningar med diskussioner.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som behöver repetera grunderna. Du har kanske varit föräldraledig eller arbetat med något annat under en period och vill fräscha upp dina grundkunskaper.