Pensionskunskap för chefer

Syfte

Den här utbildningen riktar sig till dig som har behov av en övergripande kunskap om pensioner, samt kännedom om hur man kan använda pensioner i strategiskt syfte.        

Innehåll

Kursen ger dig kännedom om de viktigaste reglerna för den allmänna pensionen och pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL.

Dessutom går vi igenom hur/när man kan använda pensioner som ett strategiskt verktyg i syfte att stödja möjligheten att rekrytera, behålla och avveckla anställda.

Vad går vi igenom?
  • Vilka olika delar består pensionen av
  • Översiktligt om allmän pension
  • De viktigaste reglerna i pensionsavtalen för anställda, KAP-KL och AKAP-KL.
  • Hur kan man arbeta med pensioner i ett strategiskt syfte
  • Löneväxling
  • Alternativa pensionslösningar
  • Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda
  • Pensionslösningar vid behov av förtida avgång, tex särskild avtalspension och pensionsförstärkning

På kursen varvar vi föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.  

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som kommer i kontakt med pensionsfrågor mer sällan, men som ibland är tvungen att fatta beslut om/föreslå pensionslösningar i särskilda fall.

Kurstillfällen

Mars 2018 - Stockholm

Kursdatum: 8 mars kl. 09.30 – 16.00 (kaffe och smörgås serveras från kl. 09.00)
Plats: Folksam, Bohusgatan 14, Stockholm       
Pris: 5 500 kronor (ex. moms)      
Maxantal: 20      
Sista anmälningsdag: 2018-02-22

Anmälan till kursen

 
)