Fortsättningskurs om pension

Syfte

Den här utbildningen riktar sig till dig som vill fördjupa din kunskap om pensioner. Du har arbetat med pensioner en tid och därmed skaffat dig en bra grundkunskap som du nu vill bygga på ytterligare.        

Innehåll

Kursen ger dig en fördjupad kunskap om pensionsreglerna i pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL.

Vad går vi igenom? 
  • Repetition av huvudreglerna i KAP-KL och AKAP-KL
  • Fördjupad genomgång av avgiftsbestämd ålderspension
  • Fördjupad genomgång av förmånsbestämd ålderspension och livränta
  • Grundläggande om intjänad pensionsrätt 1997-12-31
  • Kort om pensionsrätt och åldersgränser enligt äldre avtal
  • Översiktligt om kompletterande änkepension
  • Kort om tryggande och finansiering av tjänstepension
  • Uttag av tjänstepension

På kursen varvar vi föreläsningar med diskussioner och praktiska övningar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till pensionshandläggare som gått grundkursen tidigare och som har hunnit arbeta med pensioner en tid. 

Kurstillfällen

April 2018 - Stockholm

Kursdatum: 10 april kl. 09.30 – 16.00 (kaffe och smörgås serveras från kl. 09.00)    
Plats: Folksam, Bohusgatan 14, Stockholm       
Pris: 5 500 kronor (ex. moms)      
Maxantal: 20      
Sista anmälningsdag: 2018-03-27

Anmälan till kursen

 
)