Fortsättningskurs om pension

Utbildningen riktar sig till dig som arbetat med pensioner en tid och därmed skaffat dig en bra grundkunskap som du nu vill bygga på ytterligare.

Kurstillfälle 2 2020

Kursdatum: 17 november

Tid: kl. 9.00–15.00

Pris: 5 500 kronor exkl. moms

Sista anmälningsdag: 9 november

Anmäl dig här

Syfte

Kursen ger dig en fördjupad kunskap om pensionsreglerna i AKAP-KL och KAP-KL.

Innehåll 

  • Kort repetition av huvudreglerna i KAP-KL och AKAP-KL.
  • Påbyggnad om reglerna för avgiftsbestämd ålderspension.
  • Fördjupad genomgång av förmånsbestämd ålderspension och livränta.
  • Skillnaden mellan intjänad pensionsrätt 1997-12-31 och PA-KL livränta.
  • Tillgodoräknande av IPR-tid.
  • Kort om pensionsrätt och åldersgränser enligt äldre avtal.

På kursen varvar vi föreläsningar med diskussioner och praktiska övningar.

Kursen är validerad av SRF konsulternas Utbildningsråd och ger fem aktualitetstimmar (AKT-timmar) inom löneområdet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som gått vår grundkurs tidigare eller har motsvarande kunskaper. Den är också aktuell för dig som har arbetat med kommunala pensioner en tid och som vill få fördjupade kunskaper.