Fortsättningskurs om pension

Utbildningen riktar sig till dig som vill bygga på din kunskap ytterligare. Du har gått vår grundkurs och har arbetat med pensioner en tid.

Syfte

Kursen ger dig fördjupad kunskap om pensionsreglerna i AKAP-KL och KAP-KL.

Innehåll 

  • Kort repetition av huvudreglerna i AKAP-KL och KAP-KL.
  • Fördjupning i reglerna för avgiftsbestämd ålderspension.
  • Fördjupning i förmånsbestämd ålderspension och livränta.
  • Vi går igenom skillnaden mellan intjänad pensionsrätt 1997-12-31 och PA-KL livränta.
  • Tillgodoräknande av IPR-tid.

Kurstillfälle 2021

Datum: 8 december

Tid: kl. 9.00–15.00

Pris: 5 500 kronor exkl. moms

Sista anmälningsdag: 6 december

Anmäl dig här

På kursen varvar vi föreläsningar med diskussioner och praktiska övningar.

Kursen är validerad av Srf konsulternas Utbildningsråd och ger fem aktualitetstimmar (AKT-timmar) inom löneområdet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som gått vår grundkurs eller har motsvarande kunskaper. Den är också aktuell för dig som har arbetat med kommunala pensioner en tid och som vill fördjupa dina kunskaper.