Fortsättningskurs om pension

Utbildningen riktar sig till dig som vill bygga på din kunskap ytterligare. Du har gått vår grundkurs och har arbetat med pensioner en tid.

Syfte

Kursen ger dig fördjupad kunskap om pensionsreglerna i AKAP-KL och KAP-KL.

Innehåll 

  • Kort repetition av huvudreglerna i AKAP-KL och KAP-KL.
  • Fördjupning i reglerna för avgiftsbestämd ålderspension.
  • Fördjupning i förmånsbestämd ålderspension och livränta.
  • Vi går igenom skillnaden mellan intjänad pensionsrätt 1997-12-31 och PA-KL livränta.
  • Tillgodoräknande av IPR-tid.

...bra exempel på beräkningar, duktiga föreläsare, bra övningar med frågor som förekommer i verkligheten.

Tidigare deltagare

På kursen varvar vi föreläsningar med diskussioner och praktiska övningar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som gått vår grundkurs eller har motsvarande kunskaper. Den är också aktuell för dig som har arbetat med kommunala pensioner en tid och som vill fördjupa dina kunskaper.