AKAP-KR för arbetsgivare som tidigare haft PA-KFS 09

1 januari 2023 flyttades de flesta medarbetare som tidigare tillhört PA-KFS 09 över till AKAP-KR. På kursen får du lära dig mer om vad AKAP-KR innebär och vilka likheter och skillnader som finns mellan pensionsavtalen PA-KFS 09 och AKAP-KR.

Innehåll

  • De olika delarna i pensionsavtalet AKAP-KR
  • Vad pensionsgrundande lön är och när den ska rapporteras
  • De val för pensionen som medarbetarna kan göra
  • Skillnader i efterlevandeskyddet mellan PA-KFS 09 och AKAP-KR

Observera att vi inte kommer att gå igenom praktisk handläggning i Nya KPA Direkt.

Målgrupp 

Kursen vänder sig till dig som idag administrerar pensionsavtalet PA-KFS 09, men som från årsskiftet istället kommer att hantera AKAP-KR.