AKAP-KR för arbetsgivare som tidigare haft PA-KFS 09

1 januari 2023 flyttades de flesta medarbetare som tidigare tillhört PA-KFS 09 över till AKAP-KR. På kursen får du lära dig mer om vad AKAP-KR innebär och vilka likheter och skillnader som finns mellan pensionsavtalen PA-KFS 09 och AKAP-KR.

Innehåll

  • De olika delarna i pensionsavtalet AKAP-KR
  • Vad pensionsgrundande lön är och när den ska rapporteras
  • De val för pensionen som medarbetarna kan göra
  • Skillnader i efterlevandeskyddet mellan PA-KFS 09 och AKAP-KR

Observera att vi inte kommer att gå igenom praktisk handläggning i Nya KPA Direkt.

Kurstillfälle 3 2023

Datum: 23 maj

Tid: kl. 9.00–12.00

Pris: 4 000 kronor exkl. moms. Priset avser första deltagaren och därefter halva priset för varje ytterligare deltagare från samma arbetsgivare. Har ni som arbetsgivare avtalade priser gäller dessa för samtliga deltagare.

Plats: Kursen är digital och hålls via Teams eller Zoom.

Sista anmälningsdag: 21 maj

Anmäl dig till kursen den 23/5

Målgrupp 

Kursen vänder sig till dig som idag administrerar pensionsavtalet PA-KFS 09, men som från årsskiftet istället kommer att hantera AKAP-KR.