Kurs om avgiftsbestämd pension

De kommunala avtalen KAP-KL och AKAP-KR består helt- eller delvis av en avgiftsbestämd del. På den här kursen får du bra grundkunskaper och du får lära dig mer om de valmöjligheter era anställda har.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med pensioner. Det är en grundläggande kurs för dig som är ny men kan också vara bra för dig som behöver en repetition.

Mål med kursen

Kursen ger dig förståelse om den avgiftsbestämda pensionen i KAP-KL och AKAP-KR.

Efter kursen kommer du

  • fått bättre kunskap om vad avgiftsbestämd pension är
  • fått kännedom om hur avsättningarna till pensionen beräknas och vilken lön det baseras på
  • veta vilka val medarbetarna kan göra
  • förstå vad som är nytt i AKAP-KR 2023

Kursen är interaktiv, vilket innebär att vi varvar föreläsning med olika aktiviteter som kräver ditt engagemang.

Observera! Vi kommer inte gå igenom praktisk handläggning av pensioner i Nya KPA Direkt.

Kurstillfälle 2 2023

Datum: 21 november

Tid: kl. 9.00–11.00

Pris: 2 900 kronor exkl. moms. Priset avser första deltagaren och därefter halva priset för varje ytterligare deltagare från samma arbetsgivare. Har ni som arbetsgivare avtalade priser gäller dessa för samtliga deltagare.

Plats: Kursen är digital och hålls via Teams eller Zoom

Sista anmälningsdag: 19 november

Anmäl dig till kursen om Avgiftsbestämd pension