Nyhet! Kurs om premiebestämd pension

De kommunala avtalen KAP-KL, AKAP-KL/AKAP-KR består helt- eller delvis av en premiebestämd del. På den här kursen får du bra grundkunskaper och veta mer om de möjligheter anställda med premiebestämd tjänstepension har.

Den här kursen om Premiebestämd pension samt kursen om Förmånsbestämd pension ersätter Grundkursen och Fortsättningskursen.

Syfte

Kursen ger dig förståelse om den premiebestämda pensionen i KAP-KL och AKAP-KL/AKAP-KR. 

Innehåll

  • Premiebestämd pension
  • Avsättning till den premiebestämda pensionen
  • Lönen som inbetalningarna baseras på och när den ska rapporteras
  • Val som medarbetarna kan göra
  • Nyheter i och med AKAP-KR

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med pensioner och som vill ha bra grundkunskaper. Kursen kräver inga förkunskaper.