Kurs om premiebestämd pension

De kommunala avtalen KAP-KL och AKAP-KR består helt- eller delvis av en premiebestämd del. På den här kursen får du bra grundkunskaper och du får lära dig mer om de valmöjligheter era anställda har.

Syfte

Kursen ger dig förståelse om den premiebestämda pensionen i KAP-KL och AKAP-KR. 

Innehåll

  • Premiebestämd pension - vad betyder det
  • Avsättning till den premiebestämda pensionen
  • Lönen som inbetalningarna baseras på och när den ska rapporteras
  • Val som medarbetarna kan göra
  • Nyheter i och med AKAP-KR

Observera att vi inte kommer gå igenom praktisk handläggning av pensioner i Nya KPA Direkt.

Kurstillfälle 2 2023

Datum: 8 juni

Tid: kl. 9.00–11.00

Pris: 2 900 kronor exkl. moms. Priset avser första deltagaren och därefter halva priset för varje ytterligare deltagare från samma arbetsgivare. Har ni som arbetsgivare avtalade priser gäller dessa för samtliga deltagare.

Plats: Kursen är digital och hålls via Teams eller Zoom

Sista anmälningsdag: 6 juni

Anmäl dig till kursen om Premiebestämd pension

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med pensioner. Det är en grundläggande kurs som inte kräver några förkunskaper.