Kurs om pensionskostnad för förmånsbestämd ålderspension

Välkommen till ett kortare utbildningstillfälle där vi fokuserar på hur pensionskostnaden för förmånsbestämd ålderspension fastställs.

Pensionskostnaderna för 2023 och 2024 stiger kraftigt jämfört med tidigare år. Ökningen förklaras främst av ett ökat prisbasbelopp 2023 men även av avtalet AKAP-KR med höjda premienivåer och löneökningar.

På kursen får du en bättre förståelse för hur den förmånsbestämda ålderspensionen beräknas. Vi förklarar också varför kostnaderna vid skuldföring och försäkring kan komma att variera så kraftigt kommande år.

Innehåll

  • det kommunala pensionssystemet
  • beräkning av pensionsskuld och kostnaden för den förmånsbestämda pensionen
  • hur man beräknar premien för förmånsbestämd pension
  • hur man beräknar kostnaden för indexering
  • varför kostnaderna i prognoserna 2025 och framåt blir så mycket lägre
  • de verktyg som finns i Nya KPA Direkt och hur de kan hjälpa dig i ditt arbete med pensionskostnader

På kursen varvar vi föreläsningar med diskussioner och praktiska övningar. 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med pensioner och som vill få en bättre förståelse om kostnaderna för den förmånsbestämda pensionen. Inga förkunskaper om pensioner krävs.