Pensionsstrategier för beslutsfattare

Utbildningen vänder sig till dig som är chef eller pensionsansvarig, som arbetar med pensionsfrågor och som har ansvar för att föreslå eller besluta om pensionslösningar.

Mål med kursen

Kursen ger dig kunskap om när och hur pensioner kan användas som ett strategiskt verktyg i syfte att stödja möjligheten att rekrytera, behålla och avveckla anställda.

Efter kursen kommer du:

  • fått övergripande information om det svenska pensionssystemet
  • veta hur nyanställningar kan individanpassas
  • fått kännedom om möjligheter för att behålla och attrahera äldre medarbetare
  • känna till olika pensionslösningar vid övertalighet
  • förstå vad löneväxling innebär för arbetsgivaren
  • veta varför pensionspolicys och riktlinjer är viktiga

Kursen är interaktiv, vilket innebär att vi varvar föreläsning med olika aktiviteter som kräver ditt engagemang.

Kurstillfälle 2024

Datum: 16 maj

Tid: kl. 9.00–12.00 

Pris: 4 000 kronor exkl. moms. Priset avser första deltagaren och därefter halva priset för varje ytterligare deltagare från samma arbetsgivare. Har arbetsgivaren avtalade priser gäller dessa för samtliga deltagare.

Plats: Kursen är digital och hålls via Teams.

Sista anmälningsdag: 14 maj

Anmäl dig till kursen om pensionstrategier