Redovisning av kommunala pensioner

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med redovisning av kommunala pensioner, eller på annat sätt kommer i kontakt med liknande frågor, och som behöver en övergripande kunskap om redovisning av pensionsskuld och olika pensionsbegrepp. Utbildningen hålls i samverkan med Kommunalekonomernas förening, KEF.

Syfte

Kursen ger dig en ökad förståelse för de pensions- och redovisningsbegrepp du träffar på i ditt arbete och som används i årsredovisningen.

kef_logotyp.jpg

Innehåll

  • Det kommunala pensionssystemet
  • Pensionsskuldens beståndsdelar
  • Praktikfall – löpande bokföring av pensionshändelser under ett år
  • Hantering av pensioner i bokslutet
  • Bokning av pensionsskulder
  • Omföringar och periodiseringar
  • Löneskatteberäkningar och deklaration av löneskatt
  • Årsredovisning, noter och verksamhetsberättelsen

På kursen varvar vi föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsbyte.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är ekonom, redovisningsansvarig eller ekonomichef och som arbetar med redovisning av kommunala pensioner.

 

 
)