Redovisning av kommunala pensioner

Kursen ger dig en ökad förståelse för de pensions- och redovisningsbegrepp du träffar på i ditt arbete och som används i årsredovisningen. Utbildningen hålls i samverkan med Kommunalekonomernas förening, KEF.

Syfte

Kursen ger dig en ökad förståelse för de pensions- och redovisningsbegrepp du träffar på i ditt arbete och som används i årsredovisningen.

kef_logotyp.jpg

Innehåll

  • Det kommunala pensionssystemet
  • Pensionsskuldens beståndsdelar
  • Praktikfall – löpande bokföring av pensionshändelser under ett år
  • Hantering av pensioner i bokslutet
  • Bokning av pensionsskulder
  • Omföringar och periodiseringar
  • Löneskatteberäkningar och deklaration av löneskatt
  • Årsredovisning, noter och verksamhetsberättelsen

På kursen varvar vi föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsbyte.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är ekonom, redovisningsansvarig eller HR-chef och arbetar med redovisning av kommunala pensioner eller på annat sätt kommer i kontakt med liknande frågor.

Kurstillfälle

Oktober 2019

Kursdatum: 10 oktober

Tid: kl 9.30–16.00 (kaffe och smörgås serveras från kl 9.00)
Plats: Freys Hotell, Bryggargatan 12, Stockholm
Pris: 5 500 kronor exkl. moms


Sista anmälningsdag: 15 september
Kursledare: Sven Lannhard, KPA Pension och Ola Eriksson, KEF

Anmälan till kursen