Redovisning av kommunala pensioner

Kursen ger dig en ökad förståelse för de pensions- och redovisningsbegrepp du träffar på i ditt arbete och som används i årsredovisningen. Utbildningen hålls tillsammans med Kommunalekonomernas förening, KEF.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med ekonomi eller HR inom kommun och region och behöver en övergripande kunskap om redovisning av pensioner och olika pensionsbegrepp.

Mål med kursen

Kursen ger dig bättre förståelse för de pensions- och redovisningsbegrepp du träffar på i ditt arbete och som används i årsredovisningen.

Efter kursen kommer du

  • fått kunskap om det kommunala pensionssystemet
  • förstå pensionsskuldens olika delar
  • fått erfara löpande bokföring av pensionshändelser under ett år med hjälp av praktikfall
  • kunna hantera pensioner i bokslutet
  • veta hur man bokför pensionsskulder
  • fått övergripande kunskap om omföringar och periodiseringar
  • kunna göra löneskatteberäkningar och deklarera löneskatt
  • förstå årsredovisning, noter och verksamhetsberättelsen

Kursen är interaktiv, vilket innebär att vi varvar föreläsning med olika aktiviteter som kräver ditt engagemang.

Kursledare är Sven Lannhard, KPA Pension och Göran Andersson, KEF.