Investerarallians nollutslapp_709x380.jpg

Vårt hållbarhetsarbete

KPA Pensions hållbarhetsarbete utgår ifrån att kunderna ska känna sig trygga i en hållbar värld och i deras önskemål om en trygg och hållbar pension. Därför har vi sedan 1998 förvaltat pengarna med hänsyn till människa och miljö.

Störst påverkan har vi genom våra investeringar av våra kunders framtida pensioner. Våra etiska placeringskriterier utgör grunden för alla investeringar. Det betyder att vi påverkar de bolag som de investerar i att ta ett större ansvar för mänskliga rättigheter, antikorruption och miljö. Vi investerar aldrig i företag framställer vapen, tobak, alkohol, kommersiellt spel eller pornografi.