gront-gras.jpg

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i vår vision om en trygg pension i en hållbar värld och i våra kunders värderingar. För dem är det viktigt med en trygg pension, men inte på bekostnad av andra.

Våra kunder i kommuner och landsting tycker att det är mycket viktigt att deras pensionspengar bidrar till en hållbar utveckling. Därför beslöt vi oss redan 1997 för att arbeta med etiska placeringar. Vi ställer dessutom miljökrav på våra leverantörer och påverkar de företag vi investerar i att ta ansvar för en hållbar utveckling. På så sätt kan våra kunders pensionspengar bidra till en hållbar utveckling.

Vårt arbete presenterar vi årligen i vår hållbarhetsredovisning.

Hållbarhetsredovisning 2016

Bolagsstämmorapport 2017

 

Men för att vi ska vara trovärdiga och kunna kräva av andra bolag att ta ansvar måste vi själva leva som vi lär. Därför har vi en strategi för vårt hållbarhetsarbete som gäller både vårt interna arbete och de produkter och tjänster som vi erbjuder.¨


Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhetspolicyn är grunden för vårt hållbarhetsarbete. Syftet med policyn är att ställa minst lika höga krav på oss själva som vi ställer på andra.

 

Som styrande dokument under policyn har vi miljöriktlinjer som styr vårt miljöarbete.

Våra miljöriktlinjer

 

Vi är sedan 1998 miljöcertifierat enligt ISO 14001, vilket innebär att vi aktivt arbetar med att reducera vår påverkan på miljön. Till stöd har vi ett miljöledningssystem som beskriver hur vi organiserar miljöarbetet, hur vi kommunicerar, dokumenterar och följer upp våra mål.

Varje år kontrolleras vårt miljöarbete av Det Norske Veritas.  I samband med deras miljörevision följer vi upp vårt arbete i en rapport. Där redovisar vi vilka aktiviteter vi har genomfört och hur väl vi lyckas i vårt miljöarbete. ISO 14001:2004

Vi har undertecknat FN-överenskommelsen om miljöanpassning av verksamheten (UNEP) baserat på begreppet ”hållbar utveckling”. Det innebär att vi förbinder oss att själva leva så miljövänligt som möjligt och dessutom dela med oss våra erfarenheter för att påverka andra i omgivningen.

Utmärkelse av Sustainable Brands

År 2016 fick vi för femte året i rad utmärkelsen ”Bäst i branschen” i hållbarhetsundersökningen Sustainable Brands Index, där Sveriges mest hållbara varumärken koras.

Sustainable Brands är Sveriges största och mest omfattande varumärkesundersökning på området hållbarhet. Cirka 10 000 konsumenter svarar på frågor om hållbarhet i sin konsumtion och hur de ser på de 250 största företagen i Sverige. Företagen bedöms utifrån miljöansvar, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och motverkan av korruption.


Vi ställer krav på leverantörer

För att kunna leva upp till vår miljöpolicy ställer vi även krav på våra leverantörer. Vi använder leverantörer med dokumenterad miljöpolicy och vi vill att de ska kunna redovisa en miljöplan. De ska helst vara ISO-certifierade eller motsvarande enligt kvalitetsnormerna för sin bransch. När vi tecknar ett ramavtal med en leverantör får de ta del av vår egen miljöpolicy.

Investeringar i fastigheter med god trivsel och miljö

För att sprida riskerna i vårt förvaltade kapital investerar vi även i fastigheter, inte minst i vårdboenden och bostäder runt om i Sverige. Vårt mål är att vara en långsiktig och ansvarstagande fastighetsägare.

Vi är medlemmar i den ideella föreningen Sweden Green Building Council. Föreningen verkar för grönt byggande och för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i bygg- och fastighetsbranschen.

Vår fastighetspolicy


Vi planterar träd och är koldioxidneutrala

Vi har under många år planterat träd i VI-skogen, och är nu uppe i 45 000 träd. Träden hjälper afrikanska familjer att bli självförsörjande. Dessutom tar träden upp koldioxid och bidrar till vårt mål att vara koldioxidneutrala.

 

Relaterade artiklar

grona-vaxter.jpg

Hållbarhetsstrategi

Målet med vårt hållbarhetsarbete är att uppfylla kundernas önskemål om en trygg och hållbar pension. För att leva upp till det arbetar vi med etiska placeringar, ställer miljökrav på våra leverantörer och försöker leva som vi lär i vår egen verksamhet.

Läs mer

glob-gronskande_RGB.png
)