Vårt hållbarhetsarbete

KPA Pensions hållbarhetsarbete utgår ifrån att kunderna ska känna sig trygga i en hållbar värld och i deras önskemål om en trygg och hållbar pension. Störst påverkan har vi genom våra investeringar av våra kunders framtida pensioner. Våra etiska placeringskriterier utgör grunden för alla investeringar.