Får du tjänstepension under semestern?

Äntligen börjar det närma sig semestertider! Åtminstone för många av oss. Men vad gäller egentligen för din tjänstepension när du är ledig? Tar den också semester eller tickar den på? Och hur fungerar tjänstepensionen i andra lägen då din arbetssituation av någon anledning förändras?

Tjänar du in till tjänstepensionen när du ….

… har semester?

Ja. Om du har rätt till betald semester (semesterlön) så tjänar du in till tjänstepensionen även när du latar dig i hängmattan. Eftersom du dessutom får semestertillägg (extra lönetillägg för varje semesterdag som du tar ut) så är intjänandet till din tjänstepension till och med lite högre under semesterperioden. Semesterlönen räknas in i din årsinkomst.

… är föräldraledig?

Japp. Under alla timmar i lekparken fortsätter arbetsgivaren att betala in pengar till din tjänstepension. Inbetalningarna baseras på den lön du hade när du gick på föräldraledighet. Alltså får du även tjänstepension för det lönebortfall du har när du är helt eller delvis föräldraledig enligt föräldraledighetslagen.

… blir sjukskriven?

Ja. Skulle du ha otur och bli sjukskriven så fortsätter du ändå att tjäna in till din tjänstepension. Om du är sjukskriven 14 dagar eller kortare så betalar din arbetsgivare sjuklön. Sjuklönen är pensionsgrundande. Skulle din sjukskrivning sträcka sig längre än 14 dagar får du sjukpenning från Försäkringskassan samt en kompletterande sjuklön från din arbetsgivare under ett visst antal dagar. Under sjukskrivningen fortsätter du att tjäna in tjänstepension baserat på den lön som du hade när du blev sjuk.

… börjar plugga?

Nej. Studier ger tyvärr ingen tjänstepension. Men om du jobbar extra under tiden hos en arbetsgivare med kollektivavtal tjänar du in pengar till din tjänstepension.

… går upp eller ner i arbetstid?

Ja, men ändrar du arbetstiden påverkar det din inkomst och därmed tjänstepensionen. Om du till exempel arbetar deltid får du lägre inkomst och arbetsgivare betalar inte in lika mycket pengar till din tjänstepension. Går du upp i arbetstid får du följaktligen mer pengar till din tjänstepension.

… blir arbetslös?

Nej. Om du förlorar jobbet slutar din arbetsgivare att göra inbetalningar till din tjänstepension. De inbetalningar som har gjorts finns förstås kvar och betalas ut den dag du går i pension.

… byter jobb?

Det beror på. Om du byter tjänst inom samma arbetsplats händer ingenting med din tjänstepension. Din arbetsgivare fortsätter att betala in till din pension. Skulle du få högre lön kommer du att få en högre tjänstepension eftersom din arbetsgivare betalar in en viss procent av lönen till din tjänstepension.

Om du byter jobb till en ny arbetsgivare slutar din gamla arbetsgivare att betala in pengar till din tjänstepension. De pengar du redan tjänat in finns förstås fortfarande kvar och kommer att bli en del av din framtida pension. Du kan alltså få tjänstepension från mer än ett håll den dag du går i pension. Om din nya arbetsgivare har kollektivavtal ingår det tjänstepension i din anställning.