Informationsmaterial om pension

Har du som är fackligt förtroendevald behov av material för att informera om pension på din arbetsplats? Använd våra faktablad och broschyrer, enkelt att ladda ner och skriva ut.

Här finns informationsmaterial att använda när du ska förklara pension för era medlemmar. På kpa.se/privatperson/kundservice finns fler faktablad och broschyrer.

samtal-1000x1500.jpg

Faktablad och broschyrer

Vad händer när jag bli pensionär?

Din tjänstepension AKAP-KR

Din tjänstepension KAP-KL

Din tjänstepension PFA

Informationsblad AKAP-KR

Familjeskydd AKAP-KR

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL

Efterlevandepension KAP-KL

Har du frågor om vårt material, hör av dig till pensionsinformation@kpa.se.