Basbelopp används för att räkna ut pensionen

Basbeloppen bestäms av regeringen och varierar från år till år. 

Vi använder tre olika typer av basbelopp för att räkna ut pensionen: 

    • Prisbasbelopp - används bland annat för att räkna upp vissa tjänstepensioner till exempel inom AKAP-KR och KAP-KL.
    • Förhöjt prisbasbelopp - används till exempel för att räkna ut årspoäng i vissa avtal som gäller före AKAP-KR och KAP-KL.
    • Inkomstbasbelopp - fungerar bland annat som gräns och intjänandetak inom flera tjänstepensionsavtal, till exempel inom PFA, AKAP-KR och KAP-KL. Inkomstbasbeloppet används också för att bestämma intjänandetaket för allmän pension.
  2023 2022 2021
Prisbasbelopp 52 500 48 300 47 600
Förhöjt prisbasbelopp 53 500 49 300 48 600
Inkomstbasbelopp 74 300 71 000 68 200