Co się składa na Twoją emeryturę

Twoja emerytura pochodzi z kilku różnych źródeł. Można ją porównać do piramidy, złożonej z trzech różnych części: emerytury powszechnej, emerytury pracowniczej oraz z prywatnych oszczędności emerytalnych. Wszystkie te części łącznie stanowią Twoją emeryturę.

Emerytura powszechna pochodzi z twoich oszczędności w państwowym systemie emerytalnym. Prawa do emerytury pracowniczej nabywasz w okresie swojego zatrudnienia. Twój pracodawca wpłaca składki na emeryturę powszechną i pracowniczą. Możesz także uzupełnić emeryturę przez oszczędzanie prywatne, wyrównujące różnicę, która może powstać w dochodzie miesięcznym w momencie przejścia na emeryturę.

na stronie internetowej minpension.se znajdziesz pełną informację, dotyczącą łącznej kwoty twojej emerytury.

KPA Pension zajmuje się emeryturami pracowników instytucji samorządowych (kommun & region).  Gdy twój pracodawca wpłaca pieniądze, przeznaczone na emeryturę pracowniczą, stajesz się naszym klientem. Za niewielką opłatą inwestujemy zebrane pieniądze zgodnie z naszymi przepisami o etycznych inwestycjach środków emerytalnych. Nie musisz się więc dalej zastanawiać nad tymi sprawami.

Det här är din pension

Din pension kommer från flera olika håll. Vi liknar den vid en pyramid med tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. Tillsammans blir de din totala pension.

Den allmänna pensionen är den del som du sparar till i det statliga pensionssystemet. Tjänstepensionen tjänar du in till genom din anställning. Det är din arbetsgivare som betalar in pengarna både till den allmänna pensionen och till tjänstepensionen. Du kan också komplettera med ett eget privat pensionssparande för att jämna ut skillnaden som kan uppstå i månadsinkomst den dag du går i pension.

minpension.se kan du få en bild över din totala pension.

KPA Pension har hand om tjänstepensionen för dig som är anställd i kommun eller region. När din arbetsgivare betalar in pengar till din tjänstepension till oss blir du kund hos oss. Vi tar hand om dina pensionspengar till en låg kostnad och placerar dem enligt våra etiska placeringsregler. Du behöver inte fundera över så mycket mer.