This is your pension

Your pension comes from various sources. We picture it as a pyramid divided into three parts: retirement pension, occupational pension and private pension. Together they make up your total pension.

A retirement pension is the one you save towards via the state pension system. An occupational pension is linked to your particular employment. Your employer pays in money towards both retirement pensions and occupational pensions. You can supplement these with your own private pension savings in order to even up the fall in monthly income which can occur when you retire.

At minpension.se you can see what your total pension will be.

KPA Pension manages occupational pensions for those of you who are employed by local authorities or county councils. When your employer pays in money for your occupational pension to us you become one of our customers. We take care of your pension savings at a very low cost and invest them applying our ethical placement rules. You do not need to think much more about it.

Det här är din pension

Din pension kommer från flera olika håll. Vi liknar den vid en pyramid med tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. Tillsammans blir de din totala pension.

Den allmänna pensionen är den del som du sparar till i det statliga pensionssystemet. Tjänstepensionen tjänar du in till genom din anställning. Det är din arbetsgivare som betalar in pengarna både till den allmänna pensionen och till tjänstepensionen. Du kan också komplettera med ett eget privat pensionssparande för att jämna ut skillnaden som kan uppstå i månadsinkomst den dag du går i pension.

minpension.se kan du få en bild över din totala pension.

KPA Pension har hand om tjänstepensionen för dig som är anställd i kommun eller region. När din arbetsgivare betalar in pengar till din tjänstepension till oss blir du kund hos oss. Vi tar hand om dina pensionspengar till en låg kostnad och placerar dem enligt våra etiska placeringsregler. Du behöver inte fundera över så mycket mer.