Så växer dina pensionspengar i vår traditionella försäkring

Vi ser till att dina pensionspengar växer säkert och stabilt. Det tryggaste sparande vi har för din tjänstepension är en traditionell försäkring. I den sköter vi alla placeringar åt dig och ger dig ett garanterat pensionsbelopp.

Så placerar vi dina pengar

Vår starka ekonomi gör att vi kan placera dina pensionspengar där de ger större möjlighet till avkastning, exempelvis i aktier. Vi är övertygade om att framtiden ligger i ett hållbart samhälle och därför placerar vi dina pensionspengar i företag som jobbar för mänskliga rättigheter och tar ansvar för miljön. Du kan också vara säker på att de inte hamnar i företag som sysslar med vapen, tobak, alkohol eller spel.

Så placerar vi dina pensionspengar

I dessa bolag har vi innehav

I tabellen ser du hur kapitalet i den traditionella försäkringen placeras (2022-12-31):

Värdeslag

Andel (%)

Räntebärande värdepapper 32
Svenska och utländska aktier 43
Fastigheter 11
Alternativa placeringar 14
TOTALT 100